Navigácia

Utorok 11. 5. 2021

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 587921381
Počet návštev: 1673603

Nástup do školy od 10.5.2021

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

 

     MŠVVaŠ SR aktualizovalo manuál „Návrat do škôl“ s platnosťou od 10.5.2021. V zmysle uvedeného dokumentu sa menia podmienky nástupu detí do školy nasledovne:

     Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Pri prerušení školskej dochádzky svojho dieťaťa na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá len čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (v prílohe).

     Obecný úrad v dňoch 7.5.-8.5.2021 umožní záujemcom dať sa testovať v odberovom mieste v Kultúrnom dome v Plešivci ako obvykle.

 

PaedDr. Jozef Mikuš

       riaditeľ školy

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

Návrat do škôl od 26. 4. 2021

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

 

     MŠVVaŠ SR aktualizovalo manuál „Návrat do škôl“ s platnosťou od 26.4.2021. V zmysle uvedeného dokumentu sa menia podmienky nástupu detí do školy nasledovne:

Žiaci 1. stupňa predkladajú naďalej Vyhlásenie 11a (pozor! je nové, dokument je pod textom).

Žiak 1. stupňa sa nemusí testovať a rodič má nasledovné možnosti:

- RT – PCR test, antigénový test nie starší ako 7 dní

- Prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní

- Potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

- 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA,

- 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

 

Žiaci 2. stupňa predkladajú naďalej Vyhlásenie 8a (pozor! je nové, dokument je pod textom) Žiak má nasledovné možnosti (žiak musí mať jeden z nižšie uvedených dokumentov u seba!):

- RT – PCR test, antigénový test nie starší ako 7 dní

- Prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní

- Potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

Rodič má nasledovné možnosti:

- RT – PCR test, antigénový test max. 7 dní

- Prekonanie ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní

- Potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu

- 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA,

- 28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou

 

     V dňoch 23.-24.4.2021 bude možnosť dať sa testovať v odberovom mieste v Kultúrnom dome v Plešivci ako obvykle.

     Tešíme sa na Vás.

 

PaedDr. Jozef Mikuš

       riaditeľ školy

 

 

Prílohy:

Cestne_vyhlasenie_11a_1._stupen_od_26.4..docx

Cestne_vyhlasenie_8a_2._stupen_od_26.4..docx

Obnovenie školského vyučovania pre žiakov 2. stupňa

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

     Pokračujeme v postupnom obnovovaní prezenčného vyučovania aj pre žiakov 2. stupňa. Na základe "Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (číslo: 2021/12811:1-A1810)" sa obnovuje školské vyučovanie s účinnosťou od 19.4.2021 pre žiakov 8. a 9. ročníkov základnej školy a s účinnosťou od 26.4.2021 pre žiakov 5.,6. a 7. ročníkov základnej školy. Rovnako sa budú v týždni od 19.4. do 23.4. naďalej vzdelávať prezenčne len tí žiaci 5., 6. a 7. ročníka, ktorí sa nevedia dištančne vzdelávať (tak ako doteraz)! Školská jedáleň bude fungovať v riadnom režime, žiaci sa ráno musia prihlásiť do elektronického systému školy (začipovať).

     Podmienkou nástupu žiaka 2. stupňa do školy je negatívny test nie starší ako 7 dní/resp. výnimka žiaka a tiež negatívny test/resp. výnimka jedného zákonného zástupcu. Každý žiak musí mať vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo - Čestné vyhlásenie (8/a -  priložené pod textom). Tlačivo bude k dispozícii aj pri vchode do školy. Zákonný zástupca ho však musí prísť podpísať. Rovnako musí mať každý žiak pri sebe aj negatívny test/resp. potvrdenie o výnimke. Bude sa vykonávať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).

     Žiaci sa v rámci adaptácie v prvých dvoch týždňoch budú vzdelávať podľa mimoriadneho rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v priebehu tohto týždňa. V prípade aktualizácie usmernení a pokynov zo strany MŠVVaŠ SR Vás budeme o novinkách obratom informovať. Preto Vás prosíme o pravidelné sledovanie našej web stránky. Ďalšie (podrobnejšie) pokyny nájdete pod textom.

     V dňoch 16.-17.4.2021 bude možnosť dať sa testovať v odberovom mieste v Kultúrnom dome v Plešivci ako obvykle.

     Tešíme sa na Vás.

 

PaedDr. Jozef Mikuš

       riaditeľ školy

 

Pokyny:   Organizacia_vyucovania_a__pokyny_od_19.4..docx

Vyhlásenie pre 2. stupeň:    Cestne_vyhlasenie_-_2._stupen.docx

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Gemerská 1 v Plešivci Vám oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

1. Elektronickou formou

Termín: Od 1. apríla 2021

Na Web stránke školy v ľavom menu-Navigácia bude prístupná Elektronická prihláška do 1. ročníka. Po otvorení prosíme voliť Odbor-Základná škola 1. stupeň a vyplniť všetky body. Pri voľbe povinne voliteľného predmetu je možnosť Etická výchova alebo Katolícke náboženstvo. Na našej škole sa iné náboženstvo v rámci rozvrhu hodín nevyučuje.

Pri nástupe žiaka do školy sa doložia potrebné dokumenty.

2. Osobne, priamo v škole bez prítomnosti dieťaťa s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení v súvislosti s Covid19. Rodičov žiadame, aby na zápis doniesli k nahliadnutiu aktuálny negatívny test, vlastné pero a ochranné rukavice. 

Termín: 12.-14. apríl 2021 

Čas:       7,30-15,00 hod.

K zápisu je potrebné doniesť:

-rodný list dieťaťa,

-preukaz totožnosti zákonného zástupcu

Z dôvodu urýchlenia zápisu prosíme rodičov, aby nižšie uvedené potrebné dokumenty, pokiaľ je to možné, priniesli so sebou na zápis už vyplnené.

Dokumenty k zápisu:

Protokol_o_zapise_dietata_do_1._roc.__ZS(1).pdf

Dotaznik_k_zapisu_do_1._roc._ZS.pdf

Suhlas_so_spracuvanim_osobnych_udajov(1).pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 587921381

Fotogaléria