Navigácia

Utorok 16. 1. 2018

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Prianie. Vianoce 2017.

Vážení rodičia a milí žiaci!

Kolektív zamestnancov školy Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v roku 2018.

 

Novinky

Dňa 7.12.2017 poctila našu školu vzácna návšteva. Pán László Kardoš, jeden zo spoluautorov knihy "Plešivec...potulky dejinami Plešivca..." porozprával žiakom 9.ročníka o tom, ako sa žilo v Plešivci a na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia. Veľkú časť svojej prednášky, doplnenej množstvom dobových fotografií, venoval obdobiu medzi dvoma svetovými vojnami. Žiaci sa dozvedeli nové, často nečakané a objavné súvislosti o svojej rodnej obci a o ľuďoch, svojich predkoch, ktorí v nej žili.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria