Navigácia

Sobota 24. 3. 2018

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Oznámenie

Oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí navštevujú ŠKD,

že dňa 28.03.2018 (v stredu) bude prevádzka ŠKD

do 13:00hod.

Veľkonočné prázdniny

od 29. marca do 3.apríla 2018.  Vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.

 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 20.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Najúspešnejší žiaci postúpili do okresného kola, ktoré sa koná 26.3.2018 v Rožňave.

Umiestnenie :

I.kategória

1.miesto Ramona Uhrinová v prednese poézie

2.miesto Petra D. Filipová v prednese poézie

3. miesto Nina Horváthová v prednese poézie

I.kategória

1.miesto Karmen Kocsárdyová v prednese prózy

2.miesto Karin Skokanová v prednese prózy

3. miesto Katalin Ondrejšíková v prednese prózy

II.kategória

1.miesto Gina Kocsárdyová v prednese prózy

1.miesto Róbert Derján v prednese poézie

2.miesto Antónia Örvösová v prednese poézie

III.kategória

1.miesto Monika Mikušová v prednese prózy

2.miesto Lea Machová v prednese prózy

3.miesto Janka Horváthová v prednese prózy

1.miesto Gabriela Šimonová v prednese poézie

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

     T9-2018  

21. marec 2018  

Testované predmety:

                    matematika    

                    slovenský jazyk a literatúra

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#1237 

Novinky

Cena snehuliaka v ski centrum Gugel Mlynky

Dňa 24.01.2018 sa žiaci ZŠ Plešivec zúčastnili súťaže o cenu snehuliaka v ski centrum Gugel Mlynky.

Dňa 7.12.2017 poctila našu školu vzácna návšteva. Pán László Kardoš, jeden zo spoluautorov knihy "Plešivec...potulky dejinami Plešivca..." porozprával žiakom 9.ročníka o tom, ako sa žilo v Plešivci a na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia. Veľkú časť svojej prednášky, doplnenej množstvom dobových fotografií, venoval obdobiu medzi dvoma svetovými vojnami. Žiaci sa dozvedeli nové, často nečakané a objavné súvislosti o svojej rodnej obci a o ľuďoch, svojich predkoch, ktorí v nej žili.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria