Navigácia

Streda 17. 10. 2018

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Pozvánka

Pozvánka

Srdečne pozývame rodičov

na celoškolské rodičovské združenie

dňa 18.10.2018 o 14,30 hod.

Triedne aktívy budú po jeho ukončení.

 

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

Dňa 25.septembra sme sa zúčastnili obvodného kola v atletickej disciplíne – cezpoľný beh. Súťaže sa zúčastnilo 150 žiakov a žiačok z 12 základných a stredných škôl. V kategórii žiačky za nás bežali Mia Matejková 8.A, Antónia Örvöšová 7.A, Vanessa Vavreková 8.A a v kategórii žiaci Norbert Makkay 6.A, Kevin Novák 7.A, Gabriel Tomi 8.A

Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Učiteľka TSV Mgr. Nora Angyalová


 

Charitatívna zbierka Biela pastelka

Charitatívna zbierka Biela pastelka

Dňa 21.9.2018 sa niesol v duchu charitatívnej zbierky Biela pastelka organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, do ktorej sa s aktívnou účasťou zapojila aj ZŠ v Plešivci. Zbierka sa realizovala v priestoroch ZŠ Ulici gemerskej a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici československej armády za účasti žiačok 9. ročníka: Chiary Belákovej a Janky Horváthovej, pod dohľadom pedagóga. Vďaka úprimnému záujmu o pomoc sa podarilo vyzbierať  na podporu nevidiacich a slabozrakých na Slovensku 92,51 eur.

Ďakujeme

 

Ekovýchovný program-Drienovec

Ekovýchovný program-Drienovec

 

Ekovýchovný program – Ornitologický stacionár Drienovec

Žiaci 6., 7. a 8. ročníka našej školy sa s pani učiteľkami Ing. Chanasovou a RNDr. Örvösovou zúčastnili 20. septembra 2018 Ekovýchovného programu – Ornitologický stacionár Drienovec. Program realizovala správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne pod vedením MVDr. A. Balážovej. Žiaci mali možnosť vidieť odchyt vtákov za účelom výskumu a krúžkovania, ktoré má veľký význam pri skúmaní rôznych životných procesov vtákov. Počas vychádzky mohli žiaci vnímať spev vtákov a krásu prírody NP Slovenský kras. Sledovali migráciu a hniezdenie vtákov na stromoch. Pracovníci Ornitologického stacionára žiakom predstavili odchytených vtákov. Uviedli ich názov a stručnú charakteristiku. Potom si ich žiaci mohli odfotografovať z tesnej blízkosti, čo sa im veľmi páčilo. Následne boli odchytené vtáčiky pustené do voľnej prírody. S pracovníčkou správy NP Slovenský kras žiaci pomocou lupy pozorovali vodné bezstavovce, ktoré boli vylovené z mokrade nachádzajúcej sa v blízkosti stacionára. Za pomoci rôznych kľúčov na poznávanie živočíchov žiaci získali nové informácie o vodných bezstavovcoch a stavovcoch, ktoré žijú v našich jazerách a rybníkoch. Ekovýchovný program žiakov veľmi zaujal, bol poučný a žiaci získali veľa zaujímavých informácií o u nás žijúcich vtákoch.

Viď fotoalbum

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ Gemerská 1 Plešivec, oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019            sa uskutoční        3. septembra 2018 o 8, 00 hodine     na školskom dvore.

Exkurzia do Betliara

Exkurzia do Betliara

Na posledné vyučovanie na základnej škole žiaci 9. ročníka určite tak skoro nezabudnú. 3 hodiny dejepisu sa odučili priamo v kaštieli Betliar. S vankúšom pod pazuchou absolvovali súkromnú prehliadku kaštieľa. Počas troch zastavení sa usadení priamo medzi vzacnymi exponátmi oboznámili s históriou rodu Andrássyovcov, najmä o pohnutých osudoch posledných členov tejto rodiny v 20. storočí.  Dozvedeli sa tiež o málo známych hrdinoch, p. Havlíkovi a p. Güntherovej-Mayerovej, vďaka ktorým sa kaštieľ Betliar ako jediný na Slovensku zachoval vo svojej celistvosti tak,ako ho Andrássyovci pri svojom náhlom odchode v roku 1944 zanechali. Žiaci si po ukončení vyučovania v kaštieli pozreli výstavu "Sudán 1911" a poprechádzali sa po krásnom parku pri kaštieli.

Súťaž o regionálnych dejinách Pro Patria

Súťaž o regionálnych dejinách Pro Patria

Dňa 7.6. sa žiaci 9.ročníka zúčastnili spomienky na 179 obyvateľov Plešivca židovského pôvodu odvlečených počas 2. svetovej vojny. Neskôr sa 8 žiakov 9.A zúčastnilo 19. kola súťaže o regionálnych dejinách Pro Patria.  Najúspešnejším riešiteľom úloh z našej školy bol Norbert Skokan.

Ekofinancie

Ekofinancie

Dňa 29.5.2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž EKOFINANCIE.       O súťaž prejavilo záujem 43 žiakov. Žiaci druhého stupňa zoskupení              v zmiešaných družstvách riešili úlohy z oblasti finančnej gramotnosti a ochrany životného prostredia.

Najviac bodov získalo družstvo v zložení:

Gabriela Šimonová 9.A

Lea Machová 8.A

Vanessa Vavreková 7.A

Viktória Csótóová 6.A

Silvia Repková 5.A

Regina Segyová 5.A

Beh Olympijského dňa 7.6.2018

Beh Olympijského dňa 7.6.2018

V duchu myšlienky „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa “ sa niesol   Beh Olympijského dňa, ktorý sa uskutočnil aj za nepriaznivého počasia v uliciach obce Plešivec. Behu sa zúčastnilo 60 žiakov školy. Za sprievodu učiteľov aj p. riaditeľa zdolali  žiaci spoločne približne 1,5km trať, na ktorej ich sprevádzali aj symboly OH a to pochodeň s olympijským ohňom a olympijská vlajka. Po dobehnutí do cieľa žiaci obdržali účastnícky list a vecné odmeny, za ktoré ďakujeme  Olympijskému klubu Gemer. Veríme, že aj takouto formou sme prispeli k budovaniu kladného vzťahu k pohybovým aktivitám a vzbudili sme záujem žiakov o spoločné trávenie času naplneného športom.  Veríme, že o rok sa k nám pridá ešte viac priaznivcov a odštartujeme tak tradíciu Behu Olympijského dňa.

Projekt Tajný život mesta 2

Projekt Tajný život mesta 2

ZŠ Plešivec sa v septembri 2017 prihlásila do projektu Tajný život mesta 2, ktorého organizátorom je Živica. Spomedzi obrovského počtu prihlásených škôl sme sa dostali medzi 50 vybraných. Získali sme štyri tablety. Do každého tabletu sme si stiahli mobilnú aplikáciu PlantNet. Táto aplikácia, ktorú vyvinuli francúzski vedci, umožňuje záujemcom po odfotografovaní časti tela rastliny (kvetu, listu, plodu...) na základe vizuálneho softvéru určiť jej názov. Začiatkom februára 2018 sa štvorica žiakov našej školy z 5.A – Nikolka Podobová, Lucka Cselényiová, Miloš Roháček a Saška Gencsiová zúčastnila pracovného stretnutia zapojených žiakov časti vybraných škôl v Košiciach. Tam bol účastníkom vysvetlený presný postup práce pri pri tvorbe questov. Úlohou žiakov bolo poukázať na zaujímavý prírodný jav, ktorý sa nachádza v blízkosti okolia. Žiaci sa rozhodli, že nám ukážu Mačaciu jaskyňu, ktorá sa nachádza na Plešiveckej planine na území Slovenského krasu. Mačacia jaskyňa je prístupná po celý rok.

 

OZNAM

Dňa 30.5.2018 (streda) bude prerušená distribúcia elektrickej energie na ulici Československej armády. Z tohto dôvodu nebude v prevádzke školská jedáleň (nebude sa variť). Školský klub detí (ŠKD) bude.

ZBER PAPIERA

Aj  v  tomto školskom roku  2O17/2018 prebieha na našej škole ZBER PAPIERA. Žiaci preto neváhajte a do zberu sa čím skôr zapojte! Urobíte tak dobrý skutok pre svoje životné  prostredie. Odmeny za nazbieraný papier znova čakajú na najlepších jednotlivcov i triedy :-).

Deň matiek

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na besiedku, ku Dňu matiek, ktorá sa uskutoční 15. 5. 2018 o 14.30 hod.

 

Viď fotogaléria

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s §150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom školy

riaditeľské voľno na deň 7. 5. 2018 (pondelok)

z organizačných dôvodov.

Dotkni sa hviezd

Dotkni sa hviezd

Pod záštitou Gemerského olympijskeho  klubu sa 20.4.2018 žiaci základných škôl Rožňavského okresu  mohli  doslova dotknúť športových  hviezd. Telocvičňa SPŠT  v Rožňave sa premenila na arénu športových legiend, ktoré svojou prítomnosťou  potešili nielen staršie ročníky, ale hlavne žiakov, ktorí  dnes mohli mať aspoň na malú chvíľu na krku tie najcennejšie  medaile z posledných olympijských hier z Pjongčangu, o ktoré sa podelila naša rodáčka a najúspešnejšia paraolympionička, reprezentantka v zjazdovom lyžovaní,  Henrieta Farkašová. Svojou prítomnosťou nás poctili aj atlétky, účastníčky troch olympiád, sestry Danka a Janka Velďákové, ktoré  sa stali  určite vzorom pre  nejedného žiaka, či žiačku. Účastníčka majstrovstiev sveta v cyklistike a majsterka Československej socialistickej republiky  Zlatica Halková svojim nekončiacim humorom a zodpovedným prístupom k životu dodávala žiakom elán do každodennej športovej činnosti a prísnym okom dozerala na správnosť zapisovania dosiahnutých športových výkonov. Štyri zmiešané družstvá mladých športových nádejí si dnes pod dohľadom týchto skvelých športovcov mohlo totiž zmerať sily v rôznych netradičných športových disciplínach. Nadšenie, odhodlanosť a bojovnosť žiakov bola obrovská a po krásnych výkonoch  im naše športové hviezdy zavesili na krk čestne vybojované medaile.  Žiaci našej školy ZŠ Plešivec sa umiestnili na treťom mieste. Pre chlapcov bol hádam najväčším ťahákom nestarnúci Jozef Völgyák, náš dlhoročný, úspešný  reprezentant v silovom trojboji, ktorého medaile a poháre sa už za vyše 40 rokov úspešnej športovej kariéry len ťažko počítajú. Program spestrili ukážkami bojových umení pod vedením niekoľko násobných majstrov Slovenska aj mladí džudisti a taekwondisti, ktorí zožali nemalí potlesk divákov, ktorými nebol nik iný, ako žiaci Rožňavských základných škôl. Celé toto vydarené dopoludnie bolo ukončené autogramiádou a nekonečným fotografovaním. Cieľom podujatia bola propagácia športu, ako jedného z klenotov ľudstva, o ktoré je potrebné sa starať a podávať štafetu mladým nádejným, možno budúcim olympionikom. Veríme, že takéto stretnutia pritiahnu naše deti na športoviská a ukážu im nie práve najľahšiu, ale o to krajšiu cestu do budúceho živote. Ďakujeme nadšencom v Gemerskom olympijskom klube za toto nezabudnuteľné podujatie.

                                                                                                                                                Mgr. Klaudia Proschingerová

viď: Fotogaléria

Novinky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

     T9-2018  

21. marec 2018  

Testované predmety:

                    matematika    

                    slovenský jazyk a literatúra

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#1237 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria