Navigácia

Streda 20. 9. 2017

Kontakt

 • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
  Gemerská 1, 049 11 Plešivec
 • +421 0587921381

OZNAM

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1, Plešivec oznamuje všetkým žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra so začiatkom o 8:00 hod na školskom dvore.

 

 

Aladin a čarovná lampa

Dňa 16.6. si žiaci vychutnali kúzelné čaro indickej ľudovej rozprávky Aladin a čarovná lampa v mestskom divadle Actores Rožňava. Podľa klasickej rozprávky sa v tejto inscenácii s piesňami objavili všetky nezabudnuteľné postavy – Aladin, Džin, Princezná, Zlý Čarodejník aj Sultán, ktorého múdrosti sa vyrovná iba jeho bohatstvo.

Deň športu

Každoročne sa koncom školského roka organizuje v našej škole Deň športu. Tohto roku sa Deň športu uskutočnil v stredu 14. júna. Žiaci  prvého a druhého stupňa sa športovo naladení stretli na futbalovom ihrisku. Žiaci mali v ponuke disciplíny ako vybíjaná, futbal, preskoky cez švihadlo, bedminton, ...

Deň športu sa skutočne vydaril. Veľká vďaka patrí nielen všetkým zúčastneným žiakom, ktorí športovali, ale aj tým, ktorí povzbudzovali a fandili.

Už teraz sa tešíme na športové stretnutie o rok.

Projekt Tajný život mesta

Štyria žiaci 4.A triedy sa zapojili do projektu Tajný život mesta. Zúčastnili sa inštruktáže v Košiciach 24.3.  S tabletmi, ktoré dostali na fotenie rastlín a posielanie do aplikácie plantnet, nafotili na vychádzkach množstvo rastlín Slovenského krasu. Akcie sa zúčastnili skoro všetci žiaci štvrtého ročníka. Boli nápomocní hlavným aktivistom. Vzbudili záujem žiakov o rastliny nášho okolia, stali sa všímavejšími voči malým aj väčším prvkom flóry. Štvorica žiakov pripravila prezentáciu o rastlinách dňa 12.5.2017  pre žiakov druhého a tretieho ročníka aj so zaujímavými aktivitami. 17.5. odprezentovali na interaktívnej tabuli prezentáciu a pripravili pre žiakov úlohy.  25.5. vytvárali plagáty s názvom Tajný život mesta,  ktoré vystavili na hlavnej nástenke školy.
Aktivity zodpovedali vedomostnej  úrovni žiakov prvého stupňa. Žiaci sa angažovali v plnej miere a v aktivitách budú pokračovať z vlastnej iniciatívy. Ďakujeme za ponúknutú možnosť!

Deň otvorených dverí vo voj. útvare v Rožňave

Dňa 2.6.2017 sa žiaci 3.ročníka sa zúčastnili dňa otvorených dverí vo vojenskom útvare v Rožňave. Žiaci mali možnosť pozrieť si ukážky vojenskej, policajnej i hasičskej techniky. Žiakov zaujali aj ukážky sebaobrany a rôzne ďalšie atrakcie pripravené pre žiakov.

DEŇ MATIEK 2017

Dňa 18.5.2017 sme oslavovali sviatok určený mamám - DEŇ MATIEK.

Škola v prírode Tramptária v Nitrianskom Rudne

V dňoch  1.5.2017 až 5.5.2017 sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka Školy v prírode Tramptária v Nitrianskom Rudne. Pedagogický dozor vykonávali traja pedagogickí pracovníci: Mgr. Valéria Gyömbérová, Bc Renáta Horváthová, Mgr. Katarína Patakyová. Počet zúčastnených žiakov bol 27,  zo IV.A 14 a zo IV.B 13 žiakov. Žiaci sa cvičili v komunikačných zručnostiach, pohybových aktivitách, rozvíjalo sa estetické cítenie a formovalo etické zmýšľanie detí. Prvú cestu k samostatnosti  zvládli žiaci na výbornú a prioritné je to, že sa im v Tramptárii veľmi páčilo. Pobyt v škole v prírode splnil očakávania rodičov i detí.

Zápis prvákov

27. apríla 2017 sme brány školy otvorili budúcim prváčikom. Všetci sa na ich príchod veľmi tešili. Budúci prváci už v deň zápisu predviedli svoju šikovnosť a dôvtip. A preto sa už odteraz tešíme na moment, keď si zasadnú do školských lavíc a spoločne sa naučíme písmenka a číslice.

Projektový deň

Získavanie a zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti spočíva v získavaní zručností, schopnosti analyzovať, tvoriť a hodnotiť obsah s kritickým a objektívnym prístupom. Našim cieľom je umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi. Cieľom je viesť žiakov, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne, kriticky a selektívne využívali médiá a ich produkty. Dňa 28.4.2017 pripravili učitelia pre žiakov projektový deň s názvom „Mediálna výchova“.

Zápis do 1. ročníka

na školský rok  2017/2018

ZS Plešivec

Gemerská 1

Riaditeľstvo ZŠ Vás srdečne pozýva
na slávnostný zápis do 1. ročníka,
ktorý sa uskutoční 27.4.2017  o 10:00 hod v budove školy.

Prineste si so sebou:     Občiansky preukaz rodiča

  Rodný list dieťaťa

Testovanie 9 - 2017

Testovanie deviatakov T9 -2017

 

Termín: 5.apríl 2017 (streda)

 

Testované predmety: matematika

                                     slovenský jazyk a literatúra

Informácie o testovaní:

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno  na deň 29.03.2017 (v stredu) z prevádzkových dôvodov.

 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 23.3.2017 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnili sa ho recitátori z 1. aj 2. stupňa. Víťazi školského kola ďalej postupujú na okresné kolo v Rožňave, ktoré sa uskutoční 30.3.2017.

Prajeme im veľa úspechov.

Naj nástenka o odpadoch

V rámci programu Zelená škola sme vo štvrtok 2.3.2017 so žiakmi 8.A, ktorí sú členmi kolégia Zelenej školy uskutočnili hodnotenie tried o „Naj nástenku o odpadoch“. Žiaci hodnotili nápad, samostatnosť, poučenie z nástenky a celkový dojem. Po skončenej diskusii sme dospeli k nasledujúcim výsledkom.

1. stupeň                                            2. stupeň

1. miesto         4.A                              1. miesto         6.A      

2. miesto         1.A                              2. miesto         8.A

3. miesto         2.A                              3. miesto         5.A

Beseda pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia Slovenského krasu za národný park

Dňa 1.3.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia Slovenského krasu za národný park. Územie Národného parku Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska. Rozprestiera sa v okresoch Rožňava a Košice – okolie, časť jeho ochranného pásma leží v okrese Revúca. Slovenský kras je najväčšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. MVDr. Andrea Balažová, pracovníčka Správy Národného parku Slovenský kras v Brzotíne, nám zaujímavo priblížila význam tohto územia. Našou snahou je zachovať a ochraňovať toto prírodné dedičstvo aj pre ďalšie generácie.

Celoškolská matematická súťaž

Dňa 17.2.2017 sa uskutočnila celoškolská matematická súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 39 žiakov prvého a 21 žiakov druhého stupňa.  Žiaci riešili netradičné matematické úlohy v siedmych kategóriách. Ocenení boli podľa úspešnosti.

Najúspešnejší žiaci

1.stupeň

1. Laven Denis z 2.A – 87,50%

2. Kotlarčík Jakub zo 4.A – 83,33%

3. Uhrinová Ramona z 3.A – 72,22%

2. stupeň

1. Garaj Erik z 5.A – 95,83%

2. Šilling Patrik z 5.A – 91,67%

3. Šimonová Gabriela z 8.A – 87,50%

Výchovný koncert "Mníšky"

Dňa 20.2.2017 sme boli účastníkmi veselého komediálne spracovaného koncertu "Mníšky". Predviedli nám ho umelci Kočovného divadla DRaK z Prešova. Ďakujeme

 

Slovensko bez drog

Dňa 7.2.2017 si žiaci našej školy vypočuli zaujímavú prednášku na tému "Pravda o drogách". Chceme, aby naše deti rozumeli tomu, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, alebo životnej situácie (je jedno či ide o nudu, zvedavosť, smútok z rozchodu, neúspech v škole alebo spor s priateľmi či rodičmi…). Robíme všetko čo vieme, aby mali deti možnosť urobiť včas vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú.

Maškarný ples 2017

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Dňa 7.2.2017 sa konal karneval aj na našej škole. Všetci žiaci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne.  Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.

 

Súťaž o najkrajšiu triedu- sladká odmena

V súťaži o najkrajšiu triedu za prvý polrok 2016/2017 sladkú odmenu - tortu získali 2.A trieda a 6.A trieda.

Blahoželáme!

Vianočná estráda 2016

Posledný adventný týždeň je znakom, že Vianoce sú už naozaj za dverami. Predvianočnú náladu umocnilo vystúpenie žiakov našej školy 20.12.2016 na tradičnej Vianočnej estráde.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka

Dňa 6.12.2016 sa uskutočnilo na našej škole písomné kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa osem žiakov. Na druhý deň postúpilo podľa výsledkov z písomného kola šesť žiakov, ktorí zaujali nasledovné miesta:

V kategórii A1:
1.miesto: Stanislav Sebastián Drábik
2.miesto: Zoltán Farkas
3.miesto: Denis Fabián

V kategórii A2:
1.miesto:  Monika Mikušová
2.miesto: Samuel Kováč
3.miesto: Lukáš Zakhar

Výhercom gratulujeme!
Postupujúca Monika Mikušová z 8.A a Stanislav Sebastián Drábik zo 7.B budú našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka v januári 2017.
Prajeme im veľa šťastia!

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

Na našej škole sa uskutočnilo aj školské kolo olympiády v nemeckom  jazyku. Po napísaní testu boli žiaci ústne preskúšaní komisiou, ktorú tvorili Mgr. Korintušová a Mgr. Koreňová. Na základe vyžrebovanej témy si žiaci vytvorili príbeh a voľne rozprávali.

V kategórii A1 zvíťazila žiačka z 8.A Alicia Sillingová  

V kategórii B1 zvíťazila žiačka z 9.A Simonka Lörinczová

Plavecký výcvikový kurz 5.-9.12.2016

Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. 

Výroba vianočných ozdôb

Aj keď obchody doslova praskajú pod štedrosťou výberu vianočných ozdôb, stále sa nájdu dobré dôvody na to, aby ste si ich vyrobili sami. My sme si výrobu vianočnej výzdoby  vzali do vlastných rúk. Oddýchli sme si, zabavili sa so žiakmi  a šikovnými rukami vyrobili ozdôbky, ktoré budú vybočovať z továrenskej uniformity.

Mikuláš 6.12.2016

Šiesteho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom. Mikuláša privítali žiaci našej školy. Rozžiarené očká žiakov a pekné básničky presvedčili Mikuláša o tom, že sa na neho veľmi tešili. Mikuláš žiakov za snahu odmenil sladkosťou.. Veríme, že sa Mikulášovi na našej škole páčilo a o rok príde zas.

Projektový deň

Každá oblasť na Slovensku, každá obec a dedina majú svoj charakter. Kraje majú zvyky a tradície, nezameniteľnú architektúru, typickú hudbu, piesne a tance, v mnohých dedinách ľudia rozprávajú nárečiami. Každý kraj je výnimočným. Aby naši žiaci lepšie spoznali náš krásny región – Gemer, aby si pripomenuli tradície a zvyky našich starých rodičov, pripravili pre nich učitelia dňa 25.11. projektový deň s názvom „Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra“. Okrem obrovského množstva informácií o Gemeri si mohli žiaci vyskúšať aj prípravu gemerských jedál, remeslá ako drotárstvo, hrnčiarstvo, košikárstvo, tiež si zaspievali a zatancovali. Vo vestibule školy učitelia so žiakmi pripravili hodnotnú výstavku. Buďme hrdí na región, v ktorom žijeme a zveľaďujme ho.

Rok na Gemeri

15.11.2016 sa žiaci 5. a 6.ročníka zúčastnili  22. ročníka slávností zvykov a obyčají Gemera a Malohontu – Rok na Gemeri. V dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave tvorili žiaci v remeselných dielňach. Pracovali v hrnčiarskej, tkáčskej a muzikantskej dielni. Naučili sa vyrobiť aj jednoduché píšťaľky. Svoje predmety z hliny a textilu si žiaci zobrali na pamiatku domov.

Aladin a čarovná lampa

Dňa 16.6. si žiaci vychutnali kúzelné čaro indickej ľudovej rozprávky Aladin a čarovná lampa v mestskom divadle Actores Rožňava. Podľa klasickej rozprávky sa v tejto inscenácii s piesňami objavili všetky nezabudnuteľné postavy – Aladin, Džin, Princezná, Zlý Čarodejník aj Sultán, ktorého múdrosti sa vyrovná iba jeho bohatstvo.

Testovanie žiakov 5. ročníka

 

Termín testovania: 23.november 2016

Testované predmety: Matematika

                                     Slovenský jazyk a literatúra

Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 

 

Svetový deň výživy

19.10.2016 sme si pripomenuli Svetový deň výživy. Žiaci 8. a 9. ročníka pripravili pre všetkých žiakov školy chutné nátierky, na ktoré použili len zdravé potraviny. Žiakom všetky nátierky chutili.

Jesenná výstavka

Každý rok našu školu zdobia rôzne výtvory z ovocia a zeleniny. Tak to bolo aj tento rok dňa 12.10.2016 vytvorili žiaci pod vedením p.uč.Chanasovej jesennú výstavku.

Pozývame rodičov

na  celoškolské ZRPŠ dňa 20.októbra 2016 o 1500hod. a následne na triedne rodičovské združenie.  

Cezpoľný beh

Dňa 10.10.2016 sa v Dobšinej uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V chladnom a sychravom počasí si zmerali sily  žiaci základných aj stredných škôl. Žiaci absolvovali 2km a žiačky 1,5km okruh. Kristián Čák sa dobehol  na 7.mieste a Tonka Ӧrvӧsová na 13.mieste. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu.

Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov 26. septembra. V našej základnej škole sme ho oslávili rôznymi súťažami, ako: kvízy, jazykolamy, tajničky a rôzne hry na interaktívnej tabuli. Cieľom týchto aktivít je podnietiť žiakov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov s presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Milí žiaci a rodičia,

prajeme Vám krásny a úspešný školský rok 2016/2017. 

                                                                Pedagógovia a zamestnanci ZŠ

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy v Plešivci oznamuje všetkým žiakom a ich rodičom, že  slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5. septembra 2016 so začiatkom o 8:00hod. na školskom dvore.

 

Exkurzia do Gemerského osvetového strediska v Rožňave

Žiaci 9.A sa 9.6.2016 zúčastnili exkurzie v Gemerskom osvetovom stredisku (GOS) v Rožňave. V hrnčiarskej a textilnej dielni si pod vedením odborných pracovníčok mohli nielen vypočuť množstvo zaujímavých informácií o tradícii týchto remesiel  v našom regióne, ale si aj vyskúšať rozličné hrnčiarske a textilné techniky.  Každý jeden žiak a žiačka odchádzali z GOS-u s vlastným malým, ručne vyrobeným výrobkom. Po obedňajšej prestávke si žiaci v kine Apollo, nachádzajúcim sa v budove GOS-u, pozreli film Gravitácia.

Všetci sme si rovní, ale nie rovnakí

Dňa 24.5.5016 sa uskutočnil kvíz na tému „Všetci sme si rovní, ale nie rovnakí“. Súťažilo 6 trojčlenných družstiev zo 7.A a z 8.A triedy. Súťaž pozostávala z 3 kôl. Medzi jednotlivými kolami sa realizovali zábavné súťažné aktivity. Súťaž sa niesla v priateľskej atmosfére. Na 1. mieste sa umiestnili žiačky so 7.A triedy Monika Mikušová, Simonka Skokanová Gabika Šimonová z družstva s názvom „Právo na vzdelanie“.

Kvetinová výzdoba

Sadenie do kvetináča je jeden z pestovateľských úkonov. My sme sa rozhodli, že spojíme teóriu s praxou a vysadíme kvety, ktoré skrášlia okolie našej školy. O kvety sa vzorne staráme a pozorujeme ich rast.
 

Gemerské olympijské hry – 2016

V dňoch 25. – 27. mája 2016 sa konali Gemerské olympijské hry žiakov základných škôl. Slávnostný ceremoniál otvorenia olympiády sa uskutočnil v stredu 25.mája 2016, za prítomnosti primátora mesta Pavla Burdigu, ambasádorky Olympijskej štafety na Gemeri, päťnásobnej paraolympijskej víťazky v zjazdovom lyžovaní Heniky Farkašovej a ďalších hostí. Získali sme niekoľko medailý: Monika Mikušová: beh na 60m - 3.miesto, Olívia Cselényiová: hod kriketovou loptičkou - 3.miesto, Michal Csupori: beh na 1000m - 2.miesto, hod kriketovou loptičkou 3.miesto, štafeta 4x60m, žiaci -1.miesto. Víťazom blahoželáme.

 

Divadelné predstavenie Kubo

Dňa 27.5 si žiaci našej školy pozreli divadelné predstavenie "Kubo".

1. školské olympijské hry 2016

Dňa 20.5.2016 sa žiaci prvého a druhého stupňa stretli na futbalovom ihrisku športovo naladení a tešili sa na 1. olympijské hry na našej škole. Podujatie malo všetky prvky, ktoré k takémuto podujatiu patria - olympijskú vlajku, hymnu, fakľu, či zástavu. Samozrejme nechýbalo ani zapálenie olympijského ohňa, ktoré vyvolalo v detských účastníkoch nezabudnuteľný zážitok. Žiaci mali v ponuke disciplíny ako vybíjaná, futbal, preskoky cez švihadlo, ..

Už teraz sa tešíme na športové stretnutie o rok.

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje riaditeľské voľno na dni 12.05 a 13.05.2016 z organizačných dôvodov.

 

Prešibaný kocúr v čižmách

Dňa 26.4.2016  sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia "Prešibaný kocúr v čižmách" v podaní divadla ACTORES.

 

Vybíjaná 22.04.2016

Dňa 22.04.2016 sa žiačky zúčastnili na okresom kole vo vybíjanej žiačok, kde obhájili minuloročné prvenstvo a postúpili na krajské kolo do Košíc, ktoré sa uskutoční 6.5.2016.

Deň so Zelenou školou

Dňa 22.4.2016 sa uskutočnil ďalší projektový deň pod názvom Deň so Zelenou školou s témami ODPAD, VODA, DOPRAVA A OVZUDSIE, ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. V rámci tohto dňa sme si pripomenuli aj Deň Zeme.

 

Fotografie zo zápisu nájdete v záložke fotoalbum.

Beseda s poľovníkom

Žiaci 1.- 4.ročníka navštevujúci ŠKD sa stretli 12.apríla s poľovníkom  pánom  Gregom z Poľovného združenia nášho regiónu. V prírodovede sa už niečo o zvieratách naučili, ale taká beseda so skutočným poľovníkom je riadny zážitok z vyučovania. Dozvedeli sa veľa nového nielen z oblasti poľovných aktivít ale i starostlivosti o les a zvieratká v ňom.

Zelená škola 2016

Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia, a s tým je úzko spätá separácia odpadu napr. starého papiera, hliníka, plastov, ktorý v mnohých domácnostiach, školách a podnikoch zaťažuje priestory a následne vyhodením do zmiešaného odpadu aj životné prostredie.

Na našej škole sa konala súťaž, ktorá sa týka danej problematiky.  Každá trieda mala  zhotoviť nástenku na tému odpady. Tri víťazné triedy získali sladké odmeny.

BIODIVERZITA

Žiaci prvého a druhého stupňa sa zapojili do enviromentálnej súťaže "Keď vďaka biodiverzite moje mesto ožije!". Po pútavej prednáške o prírode, ktorú so žiakmi robili pracovníčky CHKO v Brzotíne. každa trieda vypracovala projekt a náučný text o vybranom živočíchovi. Každý žiak dostal pracovný zošit o biodiverzite.

 

Matematická súťaž 25.2.2016

Dňa 25.2.2016 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž. Každý úspešný riešiteľ bol odmenený sladkou odmenou :-). Fotky nájdete v záložke fotoalbum. 

Milí rodičia a priatelia školy,

 

pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať našej základnej škole svoje 2% zo zaplatenej dane, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľoch.

Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane, môžete odovzdať na daňovom úrade do 30.4.2016, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 28.4.2016.

Ď A K U J E M E  

 

Karneval 2016

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v  našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Karneval pripravil  kolektív pedagógov prvého stupňa ako spoločnú zábavu detí s rodičmi. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne.  Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.  A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.

Lyžiarsky výcvik

Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Telgárt. Celý lyžiarsky kurz sa nacvičoval v uvoľnenej a priateľskej atmosfére v intenciách známeho hesla „škola hrou“.

Bábkové divadlo Čerti a Kačena

Dňa 8. februára 2016 sa na našej škole konalo bábkove divalo v podaní Mgr. Ladislava Milka. Bol to  humorný i poučný príbeh o nebojácnej Kači, múdrom pastierovi a oklamanom čertovi. Bábková rozprávka Čert a Kača oboznámila žiakov  s marionetovým divadlom a predstavila silu a čaro plošných bábok.

Biodiverzita okolo nás

Triedy 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže „Keď vďaka BIODIVERZITE moje mesto ožije“, ktorú organizuje spoločnosť VEOLIA ENERGIA. V rámci tohto projektu sa v dňoch 13.a 14.1.2016 uskutočnili aktivity, ktoré viedla MVDr. Andrea Balážová zo správy NP Slovenský kras z Brzotína. Žiaci si vypočuli prednášku na tému „BIODIVERZITA“, hrali sa hry, spoločne vypracovali pracovný list, riešili rôzne úlohy. V závere im MVDr. Balážová pomohla vybrať živočíšny druh na ktorý sa jednotlivé triedy zamerajú v súťaži. Pre víťaznú triedu zorganizuje firma v mesiaci jún 2016 atraktívny celodenný výlet.

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 21.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Po napísaní testu boli žiaci ústne preskúšaní komisiou, ktorú tvorili Mgr. Mjachká a Mgr. Pástorová. Na základe obrázku vytvorili príbeh a voľne rozprávali o rozličných témach.

V kategórii A1 (žiaci 5.,6. a 7.roč.) zvíťazili

 1. Samuel Kováč (7.A)
 2. Vanesa Blatníková (7.A)
   

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. roč.) zvíťazili

 1. Andrea Brenkusová (9.A)
 2. Jozef Mikuš (9.A)
 3. Erik Voda (8.A)
   

Školské kolo olympiády v nemeckom  jazyku

Na našej škole sa uskutočnilo aj školské kolo olympiády v nemeckom  jazyku. Po napísaní testu boli žiaci ústne preskúšaní komisiou, ktorú tvorili Mgr. Korintušová a Mgr. Koreňová. Na základe vyžrebovanej témy žiaci vytvorili príbeh a voľne rozprávali.

V kategórii A1 (žiaci 6. a 7.roč.) zvíťazili

 1. Monika Mikušová (7.A)
 2. Simonka Skokanová a Nikolas Polyák (7.A)
 3. Bianka Švarcová (7.A)
   

V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. roč.) zvíťazili

 1. Jozef Mikuš (9.A)
 2. Simonka Lörinczová Gabriela Vargová( 8.A)
 3. Helenka Csuporiová (9.B)
   

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods.5 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje žiakom riaditeľské voľno na deň 8.1.2016. Vyučovanie po vianočných prázdninách podľa rozvrhu hodín začne v pondelok dňa 11.1.2016.

 

 

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2016 Vám praje
kolektív žiakov a zamestnancov ZŠ Gemerská 1 v Plešivci.

 

 

 

Vianočná estráda 2015

Očakávanie Vianoc sa na našej škole sa už tradične spája s vianočným vystúpením pre rodičov. V dvojhodinovom pásme žiaci našej školy pobavili divákov  veselými scénkami, príjemným spevom, koledami a oku lahodiacimi pohybmi malých tanečníkov. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné sviatky.
Fotografie nájdete v záložke fotoalbum.

 

Vianočný kultúrny program 2015

Srdečne  Vás pozývame na Vianočnú estrádu, ktorá sa uskutoční 17.12.201514:30hod. v miestnom kultúrnom dome.

Mikuláš 4.12.2015

Dňa 4.12. navštívil našu školu Mikuláš so svojim pomocníkmi. Veríme, že sa Mikulášovi na našej škole páčilo a o rok príde zas.

Vesmír očami detí - putovná výstavka

Vesmír očami detí putovná výstavka na našej škole trvala do 7.12.2015. Fotografie z výstavky nájdete v záložke  fotoalbum

Deň otvorených dverí 1.12.2015

V utorok 1. decembra 2015  sa na našej škole uskutočnil  Deň otvorených dverí.

Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.

Plavecký výcvikový kurz 2015

Tak, ako v minulom roku, i tento rok žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého kurzu, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. 

Projektový deň: Ochrana života a zdravia 20.11.2015

Dňa 20.11.2015 sa pre našich žiakov konal projektový deň - Ochrana života a zdravia, ktorý sa zameriava na výchovu k bezpečnému správaniu. Na jednotlivých stanovištiach bola teoretická časť venovaná zdravotnej príprave, ochrane prírody, zdravia  a riešeniu mimoriadnych udalostí civilnej ochrany. Teoretické znalosti z daných okruhov si žiaci mohli vyskúšať aj prakticky  na stanovištiach, kde pôsobili  študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy z Rožňavy, tam bola realizovaná praktická časť Ochrany života a zdravia. Žiaci rozdelení do družstiev navštevovali rôzne stanovištia, na ktorých preukázali svoje schopnosti orientovať sa v teréne, poskytnúť prvú pomoc zranenému a iné. Každé družstvo dostalo na začiatku plán trasy s vyznačením jednotlivých stanovíšť.

Testovanie piatakov T5 -2015

 

Termín: 25.november  2015 (streda)

 

Testované predmety: matematika

                                     slovenský jazyk a literatúra

Testovania T5 – 2015 sa na našej škole  nezúčastnia žiaci so ZZ vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Informácie o testovaní:

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5 

 

Hodiny anglického jazyka 28.10.2015

Dňa 28. 10. 2015 zavítal na našu školu anglický lektor Mark z mesta Plymouth.

Zábavným a hravým spôsobom odučil 3 vyučovacie hodiny anglického jazyka 

Na našich žiakoch ocenil aktivitu, odvahu a chuť pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma.

Cyklistická súťaž 23.10.2015

Dňa 23. oktôbra 2015 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2015“. 
Jazda zručnosti v simulovanej cestnej premávke dala zabrať všetkým súťažiacim. Fotky z tejto vydarenej akcie nájdete  v záložke fotoalbum.

 

Svetový deň výživy 16.10.2015

Dňa 16. októbra žiaci zo Zelenej školy opäť pripravili ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov našej školy v rámci Svetového dňa výživy. Akcia mala veľký úspech aj na prvom, aj  na druhom stupni našej školy. V tento deň sa naša škola premenila na reštauráciu zdravých jedál. Cez prvú hodinu boli všetci žiaci netrpezliví, lebo sa už dobroty pripravovali. Celé vyučovanie sa nieslo týmto dňom. Takýmito dňami sa snažíme žiakom pripomínať, že zdravie je pre každého človeka  to najdôležitejšie.

Rovesnícke vzdelávanie 7.10.2015

Dňa 7.10.2015 sa na našej škole uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie, ktoré pripravili žiaci 2. stupňa pre žiakov 1. stupňa a detičky z  MŠ. Fotky z tejto vydarenej akcie nájdete v záložke Fotoalbum.

Plody jesene

Začiatok jesene tohto roku zavítal aj k nám do školských priestorov. Žiaci druhého stupňa v rámci predmetu SVET PRÁCE vytvorili výstavku s názvom Plody jesene. Na výstavku prispeli plodmi zo svojich záhrad všetci žiaci našej školy.

Európsky deň jazykov

26. september je deň venovaný oslave európskych jazykov. Jeho cieľom je oslava jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.  30. septembra sme zorganizovali na 2. stupni 6 stanovíšť. Na každom stanovišti bol pre žiakov pripravený zaujímavý program. Pestrosť tohto programu priniesla všetkým účastníkom veľa zábavy, ale aj poučenia Naučili sme sa, že každý jazyk je jedinečný svojou rozmanitosťou a každá krajina sa môže popýšiť svojou bohatou kultúrou. Fotky z akcie nájdete v založke fotoalbum.

Milí žiaci, vážení rodičia!

Riaditeľstvo ZŠ Plešivec Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 zo začiatkom o 8:00hod na školskom dvore.

Tešíme sa na Vás.

Letové ukážky dravcov - Enviromentálna výchova 18.6.2015

18. júna sa žiaci našej školy zúčastnili na zaujímavej akcii pod názvom Letové ukážky dravcov, ktorá sa konala na futbalovom ihrisku. Žiaci si drave vtáky mohli obzrieť zblízka, nafotiť či obdivovať let dravých vtákov  na umelú návnadu. Dokonca si ich mohli privolať na ruku. Žiaci sa vďaka tejto akcii zoznámili nielen s prácou ľudí, pre ktorých sa povolanie stalo poslaním, ale získali tiež množstvo nových informácií zo života dravých vtákov.

Akciu sa podarilo uskutočniť vďaka  podpore ZRPŠ.

Deň športu 4.6.2015

Dňa 4.6.2015 sa na našej škole uskutočnilo športové dopoludnie,
Súťažilo sa v mnohých športových disciplínach, medzi ktorými bol tradične futbal, vybíjaná,.. 
 

V záložke Fotoalbum nájdete fotky o tom, ako sme sa zabávali.....

 

Deň matiek 14.05.2015

14. mája sme oslavovali deň matiek v našej  škole. Naše detičky potešili svoje mamičky spevom, básňami a peknými tančekmi, ktoré s nimi pripravili pani učiteľky. Program sa všetkým veľmi páčil, o čom svedčil potlesk od mamičiek, babičiek a ostatných hostí. Každá mamička dostala na záver programu diplom od svojho dieťaťa. Bolo to naozaj pekné a dojímavé popoludnie. 

Dopravná výchova 30.04.2015

Dňa 30.04.2015 sa na našej škole uskutočnil projektový deň zameraný na výchovu k bezpečnosti v cestnej premávke, Cielom tohto dňa bolo osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, ....

Fotografie z tohto dňa nájdete v záložke Fotoalbum :-)

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods.5 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na deň 7.05.2015 z dôvodu uskutočnenia exkurzno-poznávacieho zájazdu pedagogických zamestnancov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 11.05.2015.

 

Školská SUPER-STAR

Dňa 23,04.2015 sa na našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní pod názvom
Školská

SUPER-STAR. 

Do súťaže boli zapojení žiaci 1. aj 2. stupňa.
Cieľom tejto súťaže bolo upovedomiť žiakov na multikultúrnu výchovu a to práve prostrednctvom hudby, kde žiaci mali možnosť výberu pesničiek slovenských, maďarských, rómskych.

Fotky z akcie najdete v záložke Fotogaléria.

Coca Cola CUP 16.04.2015

Dňa 16.04.2015 sa žiaci 9. ročníka našej  školy zúčastnili krajského  kola  Coca Cola CUP v Spiskej novej Vsi vo  futbale. 

Testovanie žiakov 9. ročníka - 2015

 

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročnka, ktoré sa uskutoční 15.04.2015 nájdete tu: T9_2015.pdf

 

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

24. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa stretla  s veľkým záujmom. Recitovalo 30 žiakov  od 1. až po 9. ročník v 2 kategóriách.

V 1. kategórii v prednese poézie zvíťazil Róbert Derján, v prednese prózy Karmen Kocsárdyová.

V 2. kategórii 1. miesto v prednese poézie získal Samuel Kováč a v prednese prózy Monika Mikušová.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok, postupujúcim držíme palce!

Milí rodičia a priatelia školy,

pomôžte Vašim deťom pri modernizácii a skvalitnení  vzdelávania. Aj v tomto roku môžete poukázať našej základnej škole svoje 2% zo zaplatenej dane, ktoré nám pomôžu zatraktívniť vyučovací proces.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľoch.

Vyplnené, spolu s potvrdením o zaplatení dane ,môžete odovzdať na daňovom úrade, alebo triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do 30.4.2015.

Ď A K U J E M E  

Tlačivá:

 

Prvá pomoc 19.03.2015

Dňa 19.03.2015 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému "Prvá pomoc".
Do besedy boli zapojení žiaci 1.stupňa, pričom sme použili metódu demonštrácie, pri ktorej mali žiaci možnosť vidieť aj použiť rôzne zdravotnícke potreby (ochranné rúško, tlakomer, glukomer, teplomer...). Hlavným cieľom bolo upovedomiť žiakov ako sa zachovať pri rôznych životných situáciách, aké telefónne čísla majú používať a na koho sa obrátiť. Na besedu bola pozvaná zamestnankyňa PL Plešivec Mgr. Jana Bardunová.

Matematická súťaž 19.03.2015

Dňa 19.03.2015 sa na našej škole uskutočnila veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy z radov našej základnej školy.

Základný lyžiarsky výcvik

Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov našej školy sa uskutočnil v rekreačnom stredisku Július - Nižná Slaná. Celý lyžiarsky kurz sa nacvičoval v uvoľnenej a priateľskej atmosfére v intenciách známeho hesla „škola hrou“.

Výchovný koncert - Fontána pre Zuzanu

Dnes sa školou ozýval spev, smiech a hudba. V respíriu školy sa konal výchovný koncert s názvom Fontána pre Zuzanu. Skvelo sme sa zabavili a zaspievali si.

Valentínske srdiečka 14.02.2015

Pred príchodom Valentína žiaci našej školy absolvovali malé tvorivé dielne, kde vytvorili krásne pestrofarebné srdiečka z rôznych materiálov.

Karneval 2015

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v  našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Karneval pripravil  kolektív pedagógov prvého stupňa ako spoločnú zábavu detí s rodičmi. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne.  Z karnevalu sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.  A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2015/2016

Riaditeľstvo ZŠ Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať 10.02.2015 o 10:00 hod. v budove školy.

Prineste si so sebou:

 • Občiansky preukaz rodiča
 • Rodný list dieťaťa

Fotografie zo zápisu do 1. ročníka nájdete v záložke Fotoalbum....

Vianočný koncert 19.12.2014

Dňa 19.12.2014 sa na našej škole uskutočnil vianočný koncert s cieľom posilniť povedomie žiakov o zvykoch a tradíciách najkrajších sviatkov roka. Nakoľko cieľová skupina bola práve skupina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z 2 stupňa. Do besedy o zvykoch a tradíciách Vianoc sme zapojili aj špecifiká rómskej kultúry (tanec, spev, hudba). Celá akcia bola ukončená tradičnou rómskou hudbou a tancom, kde sa zapojili všetci žiaci našej školy.

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods.5 zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni 8.1.20159.1.2015 z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 12.1.2015.

 

Vianočný kultúrny program 2014

Vianoce sú časom pokoja a vzájomného porozumenia. Nie sú len o kvalite a kvantite hmotných darov, čo nám ukázali aj žiaci, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a známych v podobe scénok, básničiek, vinšov, kolied či tancov krásne darčeky. Toto milé podujatie sa konalo 18.12 2014 o 14:30 hod. Bol to krásny program v podaní našich detí. V dvojhodinovom pásme žiaci našej školy pobavili divákov  veselými scénkami, príjemným spevom, koledami a oku lahodiacimi pohybmi malých tanečníkov. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné sviatky. 

Vianočné čítanie 12.12.2014

Dúšky voňavého čaju a kvalitnej literatúry si dňa 12.12.2014 vychutnali na hodine slovenského jazyka žiaci 9.A triedy. Počas Vianočného čítania čítali svojim spolužiakom ukážky zo svojich obľúbených kníh.
Vianočná atmosféra vyvrcholí dňa 18.12.2014 na vianočnej estráde, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

Vianočný aerobik 9.12.2014

Dňa 9.12.2014 sa realizovalo v školskej telocvični spoločné cvičenie rodičov a žiakov školy pod názvom "Vianočný aerobik". Tancovalo sa pri výbornej hudbe. Účastníci odchádzali domov plní dojmov a dobrého pocitu.

Aranžovanie vianočných ikebán - 9.12.2014

Blížia sa najkrajšie  sviatky roka – Vianoce. Aj naša škola si pripomína tento čarovný čas rôznymi aktivitami. Už od 1. adventného týždňa skrášľujeme budovu školy vianočnou výzdobou vytvorenú žiakmi. K vianočnej výzdobe a dekorácii neodmysliteľne patria aj vianočné ikebany. Môžu sa nimi pochváliť aj žiaci našej školy, ktorí si ich vlastnoručne zhotovili. Pri ich výrobe využili nahromadený prírodný materiál, rôzne ozdoby a hlavne fantáziu, iniciatívu a tvorivosť. Vianočné ikebany momentálne zdobia interiér školy.

Mikuláš 5.12.2014

Piateho decembra navštívil našu školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom. Mikuláša privítali žiaci našej školy. Rozžiarené očká žiakov a pekné básničky presvedčili Mikuláša o tom, že sa na neho veľmi tešili. Mikuláš žiakov za snahu odmenil sladkosťami. Veríme, že sa Mikulášovi na našej škole páčilo a o rok príde zas. Fotky nájdete v záložke fotoalbum.
 

Deň otvorených dverí

V utorok 2. decembra 2014  sa na našej škole uskutočnil  Deň otvorených dverí. Fotografie z akcie nájdete vo fotogalérii.
 

 

Projektový deň "Financie a my" 21.11.2014

Podľa Wikipédie sa pojmom finančná gramotnosť rozumie súbor znalostí a zručností, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Ak sa má človek dobre orientovať v tomto svete,musí obsiahnuť široký záber vedomostí a zručností priamo aj nepriamo naviazaných na financie.Aj napriek tomu,že žiaci našej školy sú s finančným svetom zoznamovaní priebežne v rôznych vyučovacích predmetoch, rozhodli sme sa zrealizovať projekt s názvom "Financie a my". Počas projektového dňa sa žiaci  postupne zoznámili s vývojom platidiel, zákonitosťami trhového sveta, s pojmami ponuka, dopyt a cena, prezreli si bankovky a ukázali si, ako sa chráni proti falšovaniu. Časť projektového dňa bola  venovaná súčasnosti, deti si vyskúšali formou hry hospodárenie s peniazmi, kde zastávali role „dospelákov“, ktorí musia chodiť do práce, nakupovať, atď. Tento deň v sebe skrýval nielen veľký diel nových poznatkov, ale hlavne veľký diel zábavy. 

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014

Týždeň boja proti drogám 18.-20.11.2014. Aj naša škola sa v rámci Projektu Primárnej prevencie drogových závislostí zapojila do toho projektu . Projekt bol realizovaný  formou športových dní, ktoré sa uskutočnili pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre žiakov 5. – 9. ročníka. Bojovať proti drogám nie je zbytočná činnosť. Ak by sme sa tejto problematike nevenovali, počet neštastí, ktoré spôsobili drogy priamo, alebo nepriamo by bol oveľa väčší. Každý mladý človek si musí uvedomiť, že drogy nie sú prostriedkom na vyriešenie problémov a preto sa musia naučiť im čeliť. Mladí ľudia sa musia naučiť žiť vo svete drog tak, aby nepodľahli ich tlaku a aby sa naučili samostatnému protidrogovému správaniu. Naša škola sa preto zapojila v týždni boja proti dorgám tým, že sme si uskutočnili športové popoludnia, kde proti drogám bojujeme športom. Cieľom je pozitívne ovplyvniť telesný vývoj a zvýšiť úroveň základných pohybových schopností, individuálnej výkonnosti, telesnej zdatnosti, a tým upevniť fyzické a duševné zdravie žiakov, vzbudiť a upevniť záujem, citový vzťah k telesnej výchove, efektívne participovať na výchove k humanizmu, tolerantnosti, znášanlivosti, estetickému cíteniu, k zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom. Naši najmladší súťažili v pohybových aktivitách. Cieľom bolo vytvoriť spolupatričnosť, uplatnenie osvojených zručností, priniesť pohodu, radosť z pohybu.

Starší žiaci súťažili v športových hrách. Chlapci si zahrali futbal, florbal a dievčatá si zahrali vybíjanú, zacvičili aerobik.

Rovesnícke vzdelávanie

Dňa 7.11.2014 sme už po druhý krát na našej škole zrealizovali zaujímavé rovesnícke vzdelávanie pre deti z MŠ a našich prváčikov za pomoci nášho náučného chodníka.  Témou rovesníckeho vzdelávania bola príroda okolo nás. Žiaci, ktorí sú v kolégiu zelenej školy si pripravili pre škôlkarov a prváčikov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na triedenie odpadu, spoznávanie rastlín  a živočíchov. Bolo to zábavné učenie a veríme, že aj pre žiakov iná vyučovacia hodina, z ktorej si odniesli vedomosti o odpade.  Zážitok z takého to učenia mali nielen  žiaci  prvého  ročníka, ale aj žiaci z kolégia zelenej školy. Všetci žiaci zvládli 7 stanovíšť  a za správne vyriešené úlohy dostali rôzne pečiatky. Domov odchádzali s presvedčením, že aj oni môžu aktívne  chrániť životné prostredie. 

Vlakom do múzeí galérií

Dňa 22.10.2014 navštívilo 31 žiakov 5.B a 6.A Technické múzeum 
v Košiciach v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií, kde si prezreli expozíciu pod názvom Sieň elektrických výbojov.

Zdravá výživa

Dňa 17. októbra žiaci zo Zelenej školy pripravili ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov našej školy v rámci Svetového dňa výživy. Akcia mala veľký úspech aj na prvom, aj  na druhom stupni našej školy. V tento deň sa naša škola premenila na reštauráciu zdravých jedál. Cez prvú hodinu boli všetci žiaci netrpezliví, lebo sa už dobroty pripravovali. Celé vyučovanie sa nieslo týmto dňom. Takýmito dňami sa snažíme žiakom pripomínať, že zdravie je pre každého človeka  to najdôležitejšie.

Letecké múzeum v Košiciach

Dňa 14.októbra sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili s p.zástupkyňou Krokavaiovou a s p.uč.Chanasovou programu Vlakom do múzeí a galérií-jeseň 2014. Jednodňový výlet do Múzea letectva v Košiciach (tam a späť) bol spojený so skvelou ponukou zlacnenia dopravy.

Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa v Bratislavskom mestskom divadle P.O.Hviezdoslava uskutočnila Slávnostná certifikácia programu Zelená škola, ktorej sa zúčastnili p.uč. Chanasová, p.uč. Gyömbérová, žiaci Dominik Leskoviansky, Karin Kirschnerová a žiaci deviateho ročníka. Hlavným cielom tochto podujatia bolo prevzatie certifikátu valajky Zelenej školy, ktorú sme získali za usilovnú prácu počas dvoch školských rokov.

Jeseň na našej škole

Začiatkom októbra vytvorili žiaci druhého stupňa v rámci predmetu SVET PRÁCE výstavku s názvom Plody jesene. Na výstavku prispeli plodmi zo svojich záhrad všetci žiaci našej školy.

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2014“

Dňa 8. oktôbra 2014 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2014“. 
Jazda zručnosti v simulovanej cestnej premávke dala zabrať všetkým súťažiacim.
Svoju zručnosť museli dokázať hlavne v praktickej časti, kde na nich čakali nástrahy v podobe jazdy na bicykli cez rôzne umelo vytvorené prekážky. Samozrejme, za každú nesplnenú úlohu či zhodenú prekážku inkasovali trestné body. Každý súťažiaci bol odmenený sladkou odmenou. 
Veríme, že dopravná výchova prispieva k znižovaniu nehodovosti detí a pomáha im osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. 

Divadlo ACTORES

Dňa 8.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia "Ako Ondro peklo prekabátil" v podaní divadla ACTORES. Rozprávka na ľudovú nôtu, okorenená vtipom, humorom a pesničkami.Dobro jednoznačne víťazí nad zlom, nebo nad peklom, láska nad peniazmi a nadôvažok príbeh rozpráva o tom, že komu sa nelení, tomu sa zelení či bez práce nie sú koláče. Divadelné predstavenie očarilo žiakov prvého aj druhého stupňa. Pobavili ich aj vtipné dialôgy lucifera aj čertice. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
  Gemerská 1, 049 11 Plešivec
 • +421 0587921381

Fotogaléria