Navigácia

Streda 24. 9. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
  Gemerská 1, 049 11 Plešivec
 • +421 0587921381

Školský rok 2014/2015

Slávnostné zahájenie

školského roka 2014/2015

sa uskutoční

dňa 2.9.2014 o 8:00 hod

na školskom dvore.

Tešíme sa na Vás!

JÚN

 

2.6.2014

Deň detí

V tento deň nás navštívilo Múzeum na kolesách z Prešova, ktoré deti oboznámilo s históriou 2.svetovej vojny.

MÁJ

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Plešivci.

Vyberove_konanie.docx

---------------------------------------

23.5.2014

Deň športu

V piatok sme využili pekné počasie a venovali sme sa celé dopoludnie rôznym športovým aktivitám.

-------------------------------------

 

13.5.2014

Deň matiek

Žiaci prvého stupňa si pripravili pestrý kultúrny program, ktorým pozdravili svoje mamičky, babičky aj ostatných hostí z príležitosti Dňa matiek.

 

---------------------------------------

7.5.2014

Návšteva Goetheho inštitútu

Dvadsaťštyri žiakov 8. a 9. ročníka navštívilo Goetheho inštitút v Košiciach, kde si prezreli výstavu venovanú  100. výročiu založenia nemeckého vydavateľstva Insel. Výstava bola spojená s premietaním filmu o Nemecku (Nemecko v minulosti a dnes).

---------------------------------------

2.5. a 9.5.2014

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni 2.5.2014 a 9.5.2014 z dôvodu konania metodických dní.

 

---------------------------------------

APRÍL

11.4.2014

Deň narcisov

Aj tento rok sa žiaci a zamestnanci školy zapojili do zbierky ku Dňu narcisov. V spolupráci so ZŠ s VJM a občanmi obce sa nám podarilo vyzbierať 185,02€.

Ďakujeme!

---------------------------------------

 

11.4.2014

Mikroregión Domica

Pod záštitou Mikroregiónu Domica sa 22 žiakov druhého stupňa zúčastnilo environmentálnej akcie Čistota pod lesom, kde od odpadu vyčistili okolie obcí Pašková a Kunova Teplica.

---------------------------------------

 

8.4.2014

Deň Rómov

V tento deň sa mohli žiaci školy zúčastniť rôznych besied a aktivít, cieľom ktorých bolo spoznanie histórie a kultúry Rómov .

---------------------------------------

 

7.4.2014

Celoškolská matematická súťaž

Pre žiakov 1. až 8. ročníka sme pripravili v mesiaci apríl celoškolskú matematickú súťaž. Zúčastnilo sa na nej 58 žiakov. Náročné úlohy sa najlepšie podarilo zvládnuť týmto žiakom:

1.ročník - Norbert Makkay, Miloš Roháček

2.ročník - Vendelín Šimon

3.ročník - Martin Kotlarčík

4.ročník - Martina Cirbusová

5.ročník - Samuel Kováč

6.ročník - Gregor Imre

7.ročník - Jozef Mikuš

8.ročník - Dominik Leskoviansky

Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti pri riešení ďalších úloh!

---------------------------------------

 

3. a 9.4.2014

Technické múzeum v Košiciach

Žiaci 3., 4., 5. a 7. ročníka navštívili v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií Technické múzeum v Košiciach, kde si mohli vyskúšať rôzne experimenty.

---------------------------------------

 

2. a 4.4.2014

Florbal

Starší žiaci a staršie žiačky sa zúčastnili obvodného kola vo florbale, kde chlapci obsadili 3.miesto a dievčatá 2. miesto.

Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov!

---------------------------------------

MAREC

 

Vlakom do múzeí a galérií

25.,27.3.2014

V rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií absolvovali žiaci druhého stupňa návštevy múzeí v Košiciach.

 

----------------------------------------

 

24.3.2014 Hviezdoslavov Kubín

Dňa 24.3. sa v multimediálnej učebni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na okresnom kole budú našu školu reprezentovať týto žiaci:

Zoltán Farkaš - III.A

Patrik Ligárt - III.A

Lea Machová - IV.A

Simona Skokanová - V.A

Katarína Lӧrinczová - IX.C

 

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

 

Športové suťaže

20.,21.,24.,25.3.2014

Žiaci našej školy sa zúčastnili rôznych športových súťaží v Rožňave, kde sa umiestnili na týchto miestach:

Basketbal - starší žiaci - 5., 6. miesto

Basketbal - staršie žiačky - 4.miesto

Florbal - mladšie žiačky - 3.miesto

Florbal - mladší žiaci - 2.miesto

 

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

 

18. a 19.3.2014 Pytagoriáda

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda v Rožňave, kde sa umiestnili na týchto miestach:

Martin Kotlarčík - III.A - 5.miesto

Alexander Szabó - IV.B - 3.miesto

Samuel Kováč - V.A - 14.miesto

Alicia Šillingová - V.A - 16.miesto

Simona Lӧrinczová - VI.A - 2.miesto

Jozef Mikuš - VII.A - 11.miesto

Filip Cirbus - VII.A - 16.miesto

Dávid Novák - VIII.B - 12.miesto

Dominik Leskoviansky - VIII.A - 16.miesto

 

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

FEBRUÁR

20.2.2014

Valentínska diskotéka

Dňa 20.2.2014 sa v respíriu školy od 15:00 hod do 19:00 hod uskutočnila diskotéka pre žiakov druhého stupňa.

 

---------------------------------------

 

13.2.2014

Karneval

Dňa 13.2.2014 sa v respíriu školy o 15:00 hod uskutočnil karneval pre žiakov 1.stupňa.

 

---------------------------------------

 

11.2.2014

Zápis žiakov do 1.ročníka

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa konal 11.2.2014 o 9.30 hodine v budove školy.

 

---------------------------------------

 

5.2.1.2014

Korčuliarsky výcvik

Sto žiakov našej školy sa zúčastnilo  korčuliarskeho výcviku v Rožňave.

Výcvik bude pokračovať 12.2. a 21.2.2014.

 

---------------------------------------

 

JANUÁR

15. a 23.1.2014

Olympiáda z cudzích jazykov

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom a nemeckom jazyku v Rožňave, kde sa umiestnili na popredných miestach.

Anglický jazyk:

Patrik Balázs - 7.A - 3. miesto

Nemecký jazyk:

Daniel Šimko - 8.A - 2. miesto

Vanesa Molnárová - 6.B - 3.miesto

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

 

20.1.2014

Slovensko bez drog

Dňa 20.1.2014 žiaci druhého stupňa absolvovali preventívnu prednášku na tému

PRAVDA O DROGÁCH,

ktorú viedol pán Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog.

 

--------------------------------------

 

 

   

  23.12.2013 - 7.1.2014 Vianočné prázdniny

  Nástup do školy je v stredu 8.1.2014.

   

   

   

  19.12.2013 VIANOČNÁ ESTRÁDA

  Dňa 19.12.2013 o 14:30 hod sa v Kultúrnom dome v Plešivci uskutočnila

  VIANOČNÁ ESTRÁDA.

   

   

   

  13.12.2013 ABBA SHOV

  Interpréti Kočovného divadla DRaK v Prešove oboznámili žiakov školy so životom a tvorbou slávenj skupiny ABBA.

   

   

  11.12.2013 Olympiáda z anglického jazyka

  Žiaci druhého stupňa si overili svoje vedomosti z anglického jazyka v dvoch kategóriach -

  1A - 10 žiakov 5., 6. a 7.ročníka

  1B - 6 žiakov 8. a 9.ročníka

  Výsledky:1B

  1.miesto - Monika Ézsӧlová - 9.C

  2.miesto - Liana Fabiánová - 9.C

  3.miesto - Viktória Patakyová - 8.A

  Výsledky:1A

  1.miesto - Patrik Balázs - 7.A

  2.miesto - Jozef Mikuš - 7.A

  3.miesto - Lukáš Zakhar - 5.A

   

   

  11.12.2013 Olympiáda z nemeckého jazyka

  Žiaci druhého stupňa si overili svoje vedomosti z nemeckého jazyka v dvoch kategóriach -

  1A - 6 žiakov 6.ročníka

  1B - 6 žiakov z 8. a 9.ročníka

  Výsledky:1B

  1.miesto - Daniel Šimko - 8.A

  2.miesto - Monika Ézsӧlová - 9.C

  3.miesto - Liana Fabiánová - 9.C

  Výsledky:1A

  1.miesto - Vanesa Molnárová, Erik Voda, Dominik Beke -6.B, Simona Lӧrinczová - 6.A

  2.miesto - Kristína Luptáková - 6.B

  3.miesto - Ladislav Cselényi - 6.B

   

  3.12.2013 Deň otvorených dverí

   

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

  ktorý sa bude konať 3.12.2013 počas prvých štyroch vyučovacích hodín (od 7:50 do 11:20).

   

   

  18.-22.11.2013 Plavecký kurz

  Škola v dňoch od 18. do 22.11. organizovala plavecký kurz pre žiakov 3. až 8. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 45 žiakov.

   

   

  11.-15.11.2013 Týždeň boja proti drogám

  Počas celého týždňa v rámci boja proti drogám na škole realizujeme športové aktivity pre žiakov všetkých ročníkov.

   

   

   

   

  október 2013 Plody jesene

  Počas celého mesiaca október bola v škole realizovaná výstava ovocia a zeleniny.

   

   

   

   

   

  29.10.2013 Návšteva kina v Košiciach

  Žiaci 7.,8. a 9. ročníka navštívili kino v Košiciach, kde si pozreli komédiu Dospleláci.

   

   

   

  Riaditeľské voľno na dni 28.10. - 29.10.2013

   

  Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytlo žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (rekonštrukcia vykurovania – výmena kotlov) na dni 28.10.2013 a 29.10.2013.

   

   

   

  25.10.2013 Športová streľba

  Žiaci Barbara Csontosová, Viktória Lengová, Vladimíra Báršoňová a Alexander Szabó sa zúčastnili obvodného kola postupovej súťaže na M SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní pre školský rok 2013/2014 pre obvod Rožňava.

   

   

   

  24.10.2013 Burza povolaní

  Žiaci  9. ročníka sa zúčastnili Burzy povolaní, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Rožňave. Táto burza im pomôže pri výbere SŠ, na ktorej budú v ďalšom školskom roku študovať.

   

   

   

  24.10.2013 Zelená škola - rovesnícke vzdelávanie

  Žiaci zapojení do projektu Zelená škola zorganizovali pre prvákov a škôlkárov akciu pod názvom Rovesnícke vzdelávanie za pomoci náučného chodníka sovy KRASky.

   

   

   

  23.10.2013 Zelená škola - Brzotín

  Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili akcie Deň otvorených dverí  na  Správe NP Slovenský kras v Brzotíne. Pozreli si film o živote a ochrane netopierov, skladali schémy o vývine zvierat, porovnávali hmotnosť zvierat a navštívili miestny žrebčinec.

   

   

   

  23.10.2013 Coca Cola - školský pohár

  Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili 1.kola súťaže vo futbale Coca Cola - školský pohár, kde vo svojej skupine obsadili 2.miesto.

  Umiestnenie družstiev:

  ZŠ Slavošovce

  ZŠ Plešivec

  ZŠ Štítnik

  ZŠ Rožňava, Zlatá ulica

   

   

   

  21.10.2013 Zelená škola - Separovanie odpadu

  V tomto školskom roku sme sa rozhodli separovať plasty. V mesiaci október sme do odpadu odovzdali 10 vriec s plastovými fľašami.

   

   

   

  10.10.2013

  Zelená škola - Slávnostné vyhodnotenie ZŠ

  Naša škola získala Diplom Na Ceste k Zelenej škole za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky "7 krokov" a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Diplom za školu prevzali Ing. Chanasová a Mgr. Gyӧmbérová v Družstenej pri Hornáde.

   

   

   

  10.10.2013 Prednes rozprávky

  Lea Machová zo IV.A triedy a Monika Mikušová z V.A triedy sa zúčastnili okresného kola súťaže Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas. Monika Mikušová obsadila vo svojej kategórii prvé miesto.

  Srdečne blahoželáme !

   

   

   

   

  9.10.2013 Jazda zručnosti

  Žiaci prvého stupňa si v popoludňajších hodinách vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli pri prekonávaní prekážok na pripravenej dráhe.

   

   

   

  8.10.2013 Zelená škola - Ovocie a zelenina

  Žiaci 6.ročníka zhotovili projekty na tému Ovocie a zelenina.

   

   

   

   

   

  8.10.2013 Technické múzeum v Košiciach

  Žiaci 8.ročníka v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií navštívili Technické múzeum v Košiciach.

   

   

   

   

  4.10.2013 Didaktické hry a účelové cvičenie

  Dňa 4.10.2013 sa uskutočnili Didaktické hry pre žiakov 1.stupňa a Zimné účelové cvičenia pre žiakov 2.stupňa našej školy.

   

   

  3.10.2013 Rodičovské združenie

  Dňa 3.10.2013 o 15:00 hodine sa v respíriu školy uskutočnilo celoškolské ZRPŠ. Po celoškolskom ZRPŠ sa konali triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

   

   

   

  1.10.2013 Cezpoľný beh

  Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili obvodného kola Cezpoľného behu v Dobšinej.

   

   

   

   

  1.10.2013 Zelená škola

  V rámci projektu Zelená škola sme začali separovať plasty.

   

   

   

   

  27.9.2013

  Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  Žiaci 9.C a 7.A triedy sa zúčastnili 20.ročníka obvodného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, kde obsadili 9.miesto.

   

   

  19.9.2013 Alzheimerova choroba

  Žiakom 9.C triedy pracovníčky RÚVZ v Rožňave sprístupnili prednášku na tému Alzheimerova choroba.

   

   

   

   

  11.9.2013 Dentálna hygiena

  Pracovníčky RÚVZ v Rožňave oboznámili žiakov 1.stupňa so správnou starostlivosťou o  zuby a ústnu dutinu.

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
   Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

  Fotogaléria