Navigácia

Štvrtok 30. 10. 2014

Kontakt

 • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
  Gemerská 1, 049 11 Plešivec
 • +421 0587921381

OZNAM

Vlakom do múzeí galérií

Dňa 22.10.2014 navštívilo 31 žiakov 5.B a 6.A Technické múzeum 
v Košiciach v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií, kde si prezreli expozíciu pod názvom Sieň elektrických výbojov.

Zdravá výživa

Dňa 17. októbra žiaci zo Zelenej školy pripravili ochutnávku nátierok, ovocia a zeleniny pre všetkých žiakov našej školy v rámci Svetového dňa výživy. Akcia mala veľký úspech aj na prvom, aj  na druhom stupni našej školy. V tento deň sa naša škola premenila na reštauráciu zdravých jedál. Cez prvú hodinu boli všetci žiaci netrpezliví, lebo sa už dobroty pripravovali. Celé vyučovanie sa nieslo týmto dňom. Takýmito dňami sa snažíme žiakom pripomínať, že zdravie je pre každého človeka  to najdôležitejšie.

Letecké múzeum v Košiciach

Dňa 14.októbra sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili s p.zástupkyňou Krokavaiovou a s p.uč.Chanasovou programu Vlakom do múzeí a galérií-jeseň 2014. Jednodňový výlet do Múzea letectva v Košiciach (tam a späť) bol spojený so skvelou ponukou zlacnenia dopravy.

Zelená škola

Dňa 9. októbra 2014 sa v Bratislavskom mestskom divadle P.O.Hviezdoslava uskutočnila Slávnostná certifikácia programu Zelená škola, ktorej sa zúčastnili p.uč. Chanasová, p.uč. Gyömbérová, žiaci Dominik Leskoviansky, Karin Kirschnerová a žiaci deviateho ročníka. Hlavným cielom tochto podujatia bolo prevzatie certifikátu valajky Zelenej školy, ktorú sme získali za usilovnú prácu počas dvoch školských rokov.

Jeseň na našej škole

Začiatkom októbra vytvorili žiaci druhého stupňa v rámci predmetu SVET PRÁCE výstavku s názvom Plody jesene. Na výstavku prispeli plodmi zo svojich záhrad všetci žiaci našej školy.

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2014“

Dňa 8. oktôbra 2014 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne 2014“. 
Jazda zručnosti v simulovanej cestnej premávke dala zabrať všetkým súťažiacim.
Svoju zručnosť museli dokázať hlavne v praktickej časti, kde na nich čakali nástrahy v podobe jazdy na bicykli cez rôzne umelo vytvorené prekážky. Samozrejme, za každú nesplnenú úlohu či zhodenú prekážku inkasovali trestné body. Najúspešnejších cyklistov uverejníme budúci týždeň. Každý súťažiaci bol odmenený sladkou odmenou. 
Veríme, že dopravná výchova prispieva k znižovaniu nehodovosti detí a pomáha im osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. 

Divadlo ACTORES

Dňa 8.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia "Ako Ondro peklo prekabátil" v podaní divadla ACTORES. Rozprávka na ľudovú nôtu, okorenená vtipom, humorom a pesničkami.Dobro jednoznačne víťazí nad zlom, nebo nad peklom, láska nad peniazmi a nadôvažok príbeh rozpráva o tom, že komu sa nelení, tomu sa zelení či bez práce nie sú koláče. Divadelné predstavenie očarilo žiakov prvého aj druhého stupňa. Pobavili ich aj vtipné dialôgy lucifera aj čertice. 

Október

Dňa 10.10.2014  v čase výučby pripravujeme  pre žiakov  
I. stupňa  didaktické hry a zimné účelové cvičenie pre žiakov 
II. stupňa. 

 

JÚN

 

2.6.2014

Deň detí

V tento deň nás navštívilo Múzeum na kolesách z Prešova, ktoré deti oboznámilo s históriou 2.svetovej vojny.

MÁJ

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Plešivci.

Vyberove_konanie.docx

---------------------------------------

23.5.2014

Deň športu

V piatok sme využili pekné počasie a venovali sme sa celé dopoludnie rôznym športovým aktivitám.

-------------------------------------

 

13.5.2014

Deň matiek

Žiaci prvého stupňa si pripravili pestrý kultúrny program, ktorým pozdravili svoje mamičky, babičky aj ostatných hostí z príležitosti Dňa matiek.

 

---------------------------------------

7.5.2014

Návšteva Goetheho inštitútu

Dvadsaťštyri žiakov 8. a 9. ročníka navštívilo Goetheho inštitút v Košiciach, kde si prezreli výstavu venovanú  100. výročiu založenia nemeckého vydavateľstva Insel. Výstava bola spojená s premietaním filmu o Nemecku (Nemecko v minulosti a dnes).

---------------------------------------

2.5. a 9.5.2014

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom riaditeľské voľno na dni 2.5.2014 a 9.5.2014 z dôvodu konania metodických dní.

 

---------------------------------------

APRÍL

11.4.2014

Deň narcisov

Aj tento rok sa žiaci a zamestnanci školy zapojili do zbierky ku Dňu narcisov. V spolupráci so ZŠ s VJM a občanmi obce sa nám podarilo vyzbierať 185,02€.

Ďakujeme!

---------------------------------------

 

11.4.2014

Mikroregión Domica

Pod záštitou Mikroregiónu Domica sa 22 žiakov druhého stupňa zúčastnilo environmentálnej akcie Čistota pod lesom, kde od odpadu vyčistili okolie obcí Pašková a Kunova Teplica.

---------------------------------------

 

8.4.2014

Deň Rómov

V tento deň sa mohli žiaci školy zúčastniť rôznych besied a aktivít, cieľom ktorých bolo spoznanie histórie a kultúry Rómov .

---------------------------------------

 

7.4.2014

Celoškolská matematická súťaž

Pre žiakov 1. až 8. ročníka sme pripravili v mesiaci apríl celoškolskú matematickú súťaž. Zúčastnilo sa na nej 58 žiakov. Náročné úlohy sa najlepšie podarilo zvládnuť týmto žiakom:

1.ročník - Norbert Makkay, Miloš Roháček

2.ročník - Vendelín Šimon

3.ročník - Martin Kotlarčík

4.ročník - Martina Cirbusová

5.ročník - Samuel Kováč

6.ročník - Gregor Imre

7.ročník - Jozef Mikuš

8.ročník - Dominik Leskoviansky

Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti pri riešení ďalších úloh!

---------------------------------------

 

3. a 9.4.2014

Technické múzeum v Košiciach

Žiaci 3., 4., 5. a 7. ročníka navštívili v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií Technické múzeum v Košiciach, kde si mohli vyskúšať rôzne experimenty.

---------------------------------------

 

2. a 4.4.2014

Florbal

Starší žiaci a staršie žiačky sa zúčastnili obvodného kola vo florbale, kde chlapci obsadili 3.miesto a dievčatá 2. miesto.

Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov!

---------------------------------------

MAREC

 

Vlakom do múzeí a galérií

25.,27.3.2014

V rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií absolvovali žiaci druhého stupňa návštevy múzeí v Košiciach.

 

----------------------------------------

 

24.3.2014 Hviezdoslavov Kubín

Dňa 24.3. sa v multimediálnej učebni uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na okresnom kole budú našu školu reprezentovať týto žiaci:

Zoltán Farkaš - III.A

Patrik Ligárt - III.A

Lea Machová - IV.A

Simona Skokanová - V.A

Katarína Lӧrinczová - IX.C

 

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

 

Športové suťaže

20.,21.,24.,25.3.2014

Žiaci našej školy sa zúčastnili rôznych športových súťaží v Rožňave, kde sa umiestnili na týchto miestach:

Basketbal - starší žiaci - 5., 6. miesto

Basketbal - staršie žiačky - 4.miesto

Florbal - mladšie žiačky - 3.miesto

Florbal - mladší žiaci - 2.miesto

 

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

 

18. a 19.3.2014 Pytagoriáda

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda v Rožňave, kde sa umiestnili na týchto miestach:

Martin Kotlarčík - III.A - 5.miesto

Alexander Szabó - IV.B - 3.miesto

Samuel Kováč - V.A - 14.miesto

Alicia Šillingová - V.A - 16.miesto

Simona Lӧrinczová - VI.A - 2.miesto

Jozef Mikuš - VII.A - 11.miesto

Filip Cirbus - VII.A - 16.miesto

Dávid Novák - VIII.B - 12.miesto

Dominik Leskoviansky - VIII.A - 16.miesto

 

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

FEBRUÁR

20.2.2014

Valentínska diskotéka

Dňa 20.2.2014 sa v respíriu školy od 15:00 hod do 19:00 hod uskutočnila diskotéka pre žiakov druhého stupňa.

 

---------------------------------------

 

13.2.2014

Karneval

Dňa 13.2.2014 sa v respíriu školy o 15:00 hod uskutočnil karneval pre žiakov 1.stupňa.

 

---------------------------------------

 

11.2.2014

Zápis žiakov do 1.ročníka

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2014/2015 sa konal 11.2.2014 o 9.30 hodine v budove školy.

 

---------------------------------------

 

5.2.1.2014

Korčuliarsky výcvik

Sto žiakov našej školy sa zúčastnilo  korčuliarskeho výcviku v Rožňave.

Výcvik bude pokračovať 12.2. a 21.2.2014.

 

---------------------------------------

 

JANUÁR

15. a 23.1.2014

Olympiáda z cudzích jazykov

Žiaci našej školy sa zúčastnili okresného kola olympiády v anglickom a nemeckom jazyku v Rožňave, kde sa umiestnili na popredných miestach.

Anglický jazyk:

Patrik Balázs - 7.A - 3. miesto

Nemecký jazyk:

Daniel Šimko - 8.A - 2. miesto

Vanesa Molnárová - 6.B - 3.miesto

Srdečne blahoželáme !

 

----------------------------------------

 

20.1.2014

Slovensko bez drog

Dňa 20.1.2014 žiaci druhého stupňa absolvovali preventívnu prednášku na tému

PRAVDA O DROGÁCH,

ktorú viedol pán Peter Remper z občianskeho združenia Slovensko bez drog.

 

--------------------------------------

 

 

   

  23.12.2013 - 7.1.2014 Vianočné prázdniny

  Nástup do školy je v stredu 8.1.2014.

   

   

   

  19.12.2013 VIANOČNÁ ESTRÁDA

  Dňa 19.12.2013 o 14:30 hod sa v Kultúrnom dome v Plešivci uskutočnila

  VIANOČNÁ ESTRÁDA.

   

   

   

  13.12.2013 ABBA SHOV

  Interpréti Kočovného divadla DRaK v Prešove oboznámili žiakov školy so životom a tvorbou slávenj skupiny ABBA.

   

   

  11.12.2013 Olympiáda z anglického jazyka

  Žiaci druhého stupňa si overili svoje vedomosti z anglického jazyka v dvoch kategóriach -

  1A - 10 žiakov 5., 6. a 7.ročníka

  1B - 6 žiakov 8. a 9.ročníka

  Výsledky:1B

  1.miesto - Monika Ézsӧlová - 9.C

  2.miesto - Liana Fabiánová - 9.C

  3.miesto - Viktória Patakyová - 8.A

  Výsledky:1A

  1.miesto - Patrik Balázs - 7.A

  2.miesto - Jozef Mikuš - 7.A

  3.miesto - Lukáš Zakhar - 5.A

   

   

  11.12.2013 Olympiáda z nemeckého jazyka

  Žiaci druhého stupňa si overili svoje vedomosti z nemeckého jazyka v dvoch kategóriach -

  1A - 6 žiakov 6.ročníka

  1B - 6 žiakov z 8. a 9.ročníka

  Výsledky:1B

  1.miesto - Daniel Šimko - 8.A

  2.miesto - Monika Ézsӧlová - 9.C

  3.miesto - Liana Fabiánová - 9.C

  Výsledky:1A

  1.miesto - Vanesa Molnárová, Erik Voda, Dominik Beke -6.B, Simona Lӧrinczová - 6.A

  2.miesto - Kristína Luptáková - 6.B

  3.miesto - Ladislav Cselényi - 6.B

   

  3.12.2013 Deň otvorených dverí

   

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

  ktorý sa bude konať 3.12.2013 počas prvých štyroch vyučovacích hodín (od 7:50 do 11:20).

   

   

  18.-22.11.2013 Plavecký kurz

  Škola v dňoch od 18. do 22.11. organizovala plavecký kurz pre žiakov 3. až 8. ročníka. Kurzu sa zúčastnilo 45 žiakov.

   

   

  11.-15.11.2013 Týždeň boja proti drogám

  Počas celého týždňa v rámci boja proti drogám na škole realizujeme športové aktivity pre žiakov všetkých ročníkov.

   

   

   

   

  október 2013 Plody jesene

  Počas celého mesiaca október bola v škole realizovaná výstava ovocia a zeleniny.

   

   

   

   

   

  29.10.2013 Návšteva kina v Košiciach

  Žiaci 7.,8. a 9. ročníka navštívili kino v Košiciach, kde si pozreli komédiu Dospleláci.

   

   

   

  Riaditeľské voľno na dni 28.10. - 29.10.2013

   

  Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytlo žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (rekonštrukcia vykurovania – výmena kotlov) na dni 28.10.2013 a 29.10.2013.

   

   

   

  25.10.2013 Športová streľba

  Žiaci Barbara Csontosová, Viktória Lengová, Vladimíra Báršoňová a Alexander Szabó sa zúčastnili obvodného kola postupovej súťaže na M SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní pre školský rok 2013/2014 pre obvod Rožňava.

   

   

   

  24.10.2013 Burza povolaní

  Žiaci  9. ročníka sa zúčastnili Burzy povolaní, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Rožňave. Táto burza im pomôže pri výbere SŠ, na ktorej budú v ďalšom školskom roku študovať.

   

   

   

  24.10.2013 Zelená škola - rovesnícke vzdelávanie

  Žiaci zapojení do projektu Zelená škola zorganizovali pre prvákov a škôlkárov akciu pod názvom Rovesnícke vzdelávanie za pomoci náučného chodníka sovy KRASky.

   

   

   

  23.10.2013 Zelená škola - Brzotín

  Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili akcie Deň otvorených dverí  na  Správe NP Slovenský kras v Brzotíne. Pozreli si film o živote a ochrane netopierov, skladali schémy o vývine zvierat, porovnávali hmotnosť zvierat a navštívili miestny žrebčinec.

   

   

   

  23.10.2013 Coca Cola - školský pohár

  Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili 1.kola súťaže vo futbale Coca Cola - školský pohár, kde vo svojej skupine obsadili 2.miesto.

  Umiestnenie družstiev:

  ZŠ Slavošovce

  ZŠ Plešivec

  ZŠ Štítnik

  ZŠ Rožňava, Zlatá ulica

   

   

   

  21.10.2013 Zelená škola - Separovanie odpadu

  V tomto školskom roku sme sa rozhodli separovať plasty. V mesiaci október sme do odpadu odovzdali 10 vriec s plastovými fľašami.

   

   

   

  10.10.2013

  Zelená škola - Slávnostné vyhodnotenie ZŠ

  Naša škola získala Diplom Na Ceste k Zelenej škole za čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky "7 krokov" a rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Diplom za školu prevzali Ing. Chanasová a Mgr. Gyӧmbérová v Družstenej pri Hornáde.

   

   

   

  10.10.2013 Prednes rozprávky

  Lea Machová zo IV.A triedy a Monika Mikušová z V.A triedy sa zúčastnili okresného kola súťaže Zlaté pero, zlatá podkova, zlatý vlas. Monika Mikušová obsadila vo svojej kategórii prvé miesto.

  Srdečne blahoželáme !

   

   

   

   

  9.10.2013 Jazda zručnosti

  Žiaci prvého stupňa si v popoludňajších hodinách vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli pri prekonávaní prekážok na pripravenej dráhe.

   

   

   

  8.10.2013 Zelená škola - Ovocie a zelenina

  Žiaci 6.ročníka zhotovili projekty na tému Ovocie a zelenina.

   

   

   

   

   

  8.10.2013 Technické múzeum v Košiciach

  Žiaci 8.ročníka v rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií navštívili Technické múzeum v Košiciach.

   

   

   

   

  4.10.2013 Didaktické hry a účelové cvičenie

  Dňa 4.10.2013 sa uskutočnili Didaktické hry pre žiakov 1.stupňa a Zimné účelové cvičenia pre žiakov 2.stupňa našej školy.

   

   

  3.10.2013 Rodičovské združenie

  Dňa 3.10.2013 o 15:00 hodine sa v respíriu školy uskutočnilo celoškolské ZRPŠ. Po celoškolskom ZRPŠ sa konali triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

   

   

   

  1.10.2013 Cezpoľný beh

  Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili obvodného kola Cezpoľného behu v Dobšinej.

   

   

   

   

  1.10.2013 Zelená škola

  V rámci projektu Zelená škola sme začali separovať plasty.

   

   

   

   

  27.9.2013

  Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany

  Žiaci 9.C a 7.A triedy sa zúčastnili 20.ročníka obvodného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, kde obsadili 9.miesto.

   

   

  19.9.2013 Alzheimerova choroba

  Žiakom 9.C triedy pracovníčky RÚVZ v Rožňave sprístupnili prednášku na tému Alzheimerova choroba.

   

   

   

   

  11.9.2013 Dentálna hygiena

  Pracovníčky RÚVZ v Rožňave oboznámili žiakov 1.stupňa so správnou starostlivosťou o  zuby a ústnu dutinu.

   

   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
   Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

  Fotogaléria