O škole

Profil školy          


ZŠ Plešivec, Gemerská 1

 

-     kolektív kvalifikovaných pedagógov

-     budova spĺňajúca prísne hygienické kritériá

-     zrekonštruovaný areál

-     pekné prostredie, veľa zelene

-     počítačová učebňa s množstvom moderných                                   

      počítačov pripojených na internet

-     vyučovacie hodiny v IKT učebni od 1. ročníka

-     množstvo záujmových krúžkov

-     dve telocvične vybavené náradím a náčiním

-     nové viacúčelové ihrisko

-     možnosť stravovať sa v školskej jedálni

-     školský bufet

-     plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky kurz

-     Vianočná estráda, Deň matiek

-     výlety, exkurzie, divadelné predstavenia

-     zimné a letné účelové cvičenie

                                                     
                                                           

                                                                                                     

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria