Navigácia

Nedeľa 9. 12. 2018

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo ZŠ Plešivec

srdečne pozýva

rodičov a priateľov školy 

na Deň otvorených dverí

4. 12. 2018 (utorok) na prvé štyri hodiny

Exkurzia v Baníckom múzeu v Rožňave

Exkurzia v Baníckom múzeu v Rožňave

Dňa 27.11.2018 sa žiaci 7.A zúčastnili exkurzie v Baníckom múzeu v Rožňave. Banícke múzeum v Rožňave, postavené v roku 1905, slúžilo počas celej doby svojej existencie až na výnimku vojnových rokov ako múzeum, čo už samo o sebe ho robí výnimočným. Od roku 2015 až do mája 2018 v časti múzea, venovanému baníctvu, prebiehala rozsiahla rekonštrukcia, vďaka čomu sa toto múzeum stalo moderným, interaktívnym a zážitkovým priestorom. Táto časť múzea sa volá Zážitkové centrum Sentinel a skladá sa z troch podčastí: Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary a Banské pracoviská. Všetky tri sme navštívili.
V Expozícii baníctva sa žiaci dozvedeli o histórii baníctva na Gemeri, siahajúcej až do doby 5000 rokov pred naším letopočtom, do doby kamennej, až po súčasnosť. Mohli si prezrieť mnohé rarity – napríklad šachtovú pec z 11. storočia alebo vzácny obraz Rožňavskej Metercie, na ktorom sú zobrazené banícke techniky z raného stredoveku. Viaceré interaktívne prvky ako simulovaný prechod baňou, chodník v lese, pobyt v „klietke“, ktorou sa baníci presúvali do podzemia priblížil žiakom reálny život baníkov.
Najväčšími „ťahákmi“ časti Čas pary sú parný valec, 3. najstarší na svete a Sentinel, 1. nákladné vozidlo, aké sa kedy vyrábalo. Je veľmi málo zachovaných Sentinelov, na Slovensku je len jeden, a práve ten sa nachádza v Rožňave.
Banské pracoviská v podzemí sú simulovanými banskými pracoviskami z rozličných čias a rozličných typov baní. Aj tie si žiaci prezreli.
Okrem množstva nových informácií a zaujímavého zážitku mala táto exkurzia ešte jednu pridanú hodnotu - mnohí žiaci skonštatovali, že mať 12-13 rokov a chodiť do školy, a nie fárať do bane, je vlastne veľkým šťastím.

Okresné kolo vo florbale družstiev žiakov a žiačok ZŠ

V dňoch 22. a 23. novembra sa desaťčlenné tímy žiakov a žiačok zúčastnili okresného kola vo florbale družstiev na ZŠ Zlatá a ZŠ Pionierov v Rožňave. Za žiakov nás reprezentovali: Havrlent Martin, Kotlarčík Michal, Makkay Norbert, Repka Florián, Segyo Tibor, Smitka Dominik, Tomi Gabriel, Tomi Richard a Valent Jakub. Žiakom sa nepodarilo prebojovať medzi štyri najlepšie tímy, ktoré bojovali o medaily a postup do krajského kola, taktiež ako ani našim žiačkam. Za žiačky za nás prvý krát vo florbale bojovali Cselényová Lucia, Csótóová Viktória, Genčiová Alexandra, Lovašová Alexandra, Matejková Mia, Örvösová Antónia, Podobová Nikola, Szabóová Michaela, Šofranková Alexandra, Tomiová Mária.

Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

 

Učiteľka TSV Mgr. Nora Angyalová

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Gemerská 1 v Plešivci, v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) poskytuje žiakom VI., VII. a VIII. ročníka riaditeľské voľno na deň 21.11.2018 z organizačných dôvodov-realizácia Testovania 5 - 2018   

T5-2018

T5-2018

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Dátum: 21. november 2018 (streda)

Testované predmety:  Slovenský jazyk a literatúra

                                                                Matematika

http://www.nucem.sk

časť: Testovanie 5

Projektový deň - Finančná gramotnosť

Projektový deň - Finančná gramotnosť

Dňa 16.11.2018 sa na našej škole uskutočnil Projektový deň s témou Finančná gramotnosť. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom na celý život finančne zabezpečiť seba a svoju domácnosť. Žiaci 1. a 2. stupňa sa aktívne  zapojili do aktivít v rámci tohto dňa. Základné okruhy tém sa zamerali na vznik a vývoj peňazí, poznávanie peňazí, slovník pojmov, tvorbu domáceho rozpočtu, čítanie údajov z grafu, vyplnenie účtenky za obed, tvorbu projektov - porovnávanie cien v obchodoch, zariadenie domu, nákupný košík. Žiaci si zahrali aj spoločenské hry s finančnou tematikou.

Športové aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám

Športové aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň je v kalendári významných udalostí zapísaný ako Európsky týždeň boja proti drogám.                 Medzi legálne drogy patrí alkohol. Je na Slovensku najpoužívanejšou drogou, ktorá je legálna pre dospelé osoby. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdrtavotné a sociálne poškodenia. Ďalšou legálnou drogou sú cigarety. Je veľmi smutné, že stúpa počet mladých fajčiarov v školských laviciach, fajčiacich žien. Dobrou správou podľa odborníkov je, že stúpa povedomie ľudí o škodlivosti drog. Problematika drogových závislostí sa priamo či nepriamo dotýka každého z nás. Preto pri príležitosti tohto týždňa sme realizovali na hodinách telesnej výchovy rôzne športové aktivity v rámci tried v jednotlivých ročníkoch. Týmito aktivitami sme podporili zdravý životný štýl a nie užívanie drog.

Gemer a 1. ČSR

Nielen jednorazovým štátnym sviatkom sme si v októbri pripomenuli vznik 1. ČSR. Aj v našom regióne sa pri tejto príležitosti konalo aj koná niekoľko podujatí – jedným z nich je aj výstava Gemer a 1. ČSR v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave. Tejto výstavy sa dňa 25.10. 2018 zúčastnili žiaci 9. ročníka. Kurátor výstavy, pán Lackanič, najprv formou prezentácie oboznámil žiakov s politickými udalosťami, hospodárstvom, kultúrou a školstvom na Gemeri, s dôrazom na Rožňavu. Žiaci si potom pozreli výstavu Gemeru v čase 1.ČSR, ako aj výstavu venovanú Kálmánovi Tichymu.

Odhalenie pamätnej tabule Kálmána Tichyho pri Kultúrnom dome v Plešivci

V „osmičkovom roku“ 2018 si pripomíname okrúhle výročia viacerých významných historických udalostí. K neprehliadnuteľnej udalosti tohto roku patria aj okrúhle výročia významnej osobnosti nášho regiónu Kálmána Tichyho (rok narodenia 1888, rok úmrtia 1968). Rodák z Rožňavy však svojou až neuveriteľne aktívnou prácou – grafik, maliar, riaditeľ múzea, dopisovateľ do novín, historik a spisovateľ – ďaleko presiahol svoj región. O histórii Plešivca napísal monografiu. Aj z tohto dôvodu sa spolok Pro Patria a obec Plešivca rozhodli odhaliť Kálmánovi Tichymu pamätnú tabuľu na stene kultúrneho domu, ktorej sa zúčastnili aj žiaci 9.ročníka našej školy.

Prechádzka po Plešivci - Pamiatky a osobnosti mojej obce

Jedným zo základov spokojného života sú vzťahy, ktoré prinášajú radosť, hrdosť, pocit bezpečia. K takým vzťahom určite patrí aj vzťah k domovu a prostrediu, v ktorom žijeme. Tak ako iné vzťahy, aj tento treba pestovať. Žiaci piateho ročníka si vzťah ku obci, v ktorej mnohí žijú a všetci v nej chodia do školy, budujú aj na hodinách dejepisu. 9.10. 2018 sa vybrali na prechádzku po Plešivci, ktorej cieľom bolo poukázať na tie pamiatky, ktoré súvisia s jeho históriou – Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi (kedysi známy ako Kostol sv. Juraja), pomník padlým vojakom, tabule významných rodákov, ako aj tabule pripomínajúce významné medzníky v dejinách obce. Reštaurátori, ktorí pracujú na obnove najvýznamnejšej pamiatky Plešivca a jednej z najvýznamnejších pamiatok Gemera z raného stredoveku - kostola a hrobky Bebekovcov – jednu skupinu žiakov dokonca kostolom a hrobkou previedli, čím sa žiakom naskytla vzácna príležitosť oboznámiť sa nielen s málo známymi historickými súvislosťami obce, ale aj s prácou reštaurátorov.

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

 

V kalendári významných dní je 16. október zapísaný ako Svetový deň výživy.  Na našej škole sme si ho pripomenuli prípravou zdravých dobrôt vo forme nátierok. Všetci žiaci školy mohli ochutnávať z chutných  a pritom zdravých nátierok, ktoré pre nich pripravili žiaci 9.A triedy spolu s p. uč. Chanasovou. Žiaci si mohli vybrať z vajíčkovej, bryndzovej, syrovo- cesnakovej, mrkvovo- tvarohovej, rybacej a medovej nátierky. Zdravá výživa je rozhodujúca, pretože poskytuje palivo nielen pre svaly, ale aj výživu pre mozog. Preto sa budeme snažiť dodržiavať zásady zdravého životného štýlu nielen tento deň, ale všetky dni v roku.

Pozvánka

Pozvánka

Srdečne pozývame rodičov

na celoškolské rodičovské združenie

dňa 18.10.2018 o 14,30 hod.

Triedne aktívy budú po jeho ukončení.

 

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

Dňa 25.septembra sme sa zúčastnili obvodného kola v atletickej disciplíne – cezpoľný beh. Súťaže sa zúčastnilo 150 žiakov a žiačok z 12 základných a stredných škôl. V kategórii žiačky za nás bežali Mia Matejková 8.A, Antónia Örvöšová 7.A, Vanessa Vavreková 8.A a v kategórii žiaci Norbert Makkay 6.A, Kevin Novák 7.A, Gabriel Tomi 8.A

Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

Učiteľka TSV Mgr. Nora Angyalová


 

Charitatívna zbierka Biela pastelka

Charitatívna zbierka Biela pastelka

Dňa 21.9.2018 sa niesol v duchu charitatívnej zbierky Biela pastelka organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, do ktorej sa s aktívnou účasťou zapojila aj ZŠ v Plešivci. Zbierka sa realizovala v priestoroch ZŠ Ulici gemerskej a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici československej armády za účasti žiačok 9. ročníka: Chiary Belákovej a Janky Horváthovej, pod dohľadom pedagóga. Vďaka úprimnému záujmu o pomoc sa podarilo vyzbierať  na podporu nevidiacich a slabozrakých na Slovensku 92,51 eur.

Ďakujeme

 

Ekovýchovný program-Drienovec

Ekovýchovný program-Drienovec

 

Ekovýchovný program – Ornitologický stacionár Drienovec

Žiaci 6., 7. a 8. ročníka našej školy sa s pani učiteľkami Ing. Chanasovou a RNDr. Örvösovou zúčastnili 20. septembra 2018 Ekovýchovného programu – Ornitologický stacionár Drienovec. Program realizovala správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne pod vedením MVDr. A. Balážovej. Žiaci mali možnosť vidieť odchyt vtákov za účelom výskumu a krúžkovania, ktoré má veľký význam pri skúmaní rôznych životných procesov vtákov. Počas vychádzky mohli žiaci vnímať spev vtákov a krásu prírody NP Slovenský kras. Sledovali migráciu a hniezdenie vtákov na stromoch. Pracovníci Ornitologického stacionára žiakom predstavili odchytených vtákov. Uviedli ich názov a stručnú charakteristiku. Potom si ich žiaci mohli odfotografovať z tesnej blízkosti, čo sa im veľmi páčilo. Následne boli odchytené vtáčiky pustené do voľnej prírody. S pracovníčkou správy NP Slovenský kras žiaci pomocou lupy pozorovali vodné bezstavovce, ktoré boli vylovené z mokrade nachádzajúcej sa v blízkosti stacionára. Za pomoci rôznych kľúčov na poznávanie živočíchov žiaci získali nové informácie o vodných bezstavovcoch a stavovcoch, ktoré žijú v našich jazerách a rybníkoch. Ekovýchovný program žiakov veľmi zaujal, bol poučný a žiaci získali veľa zaujímavých informácií o u nás žijúcich vtákoch.

Viď fotoalbum

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Riaditeľstvo ZŠ Gemerská 1 Plešivec, oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019            sa uskutoční        3. septembra 2018 o 8, 00 hodine     na školskom dvore.

Exkurzia do Betliara

Exkurzia do Betliara

Na posledné vyučovanie na základnej škole žiaci 9. ročníka určite tak skoro nezabudnú. 3 hodiny dejepisu sa odučili priamo v kaštieli Betliar. S vankúšom pod pazuchou absolvovali súkromnú prehliadku kaštieľa. Počas troch zastavení sa usadení priamo medzi vzacnymi exponátmi oboznámili s históriou rodu Andrássyovcov, najmä o pohnutých osudoch posledných členov tejto rodiny v 20. storočí.  Dozvedeli sa tiež o málo známych hrdinoch, p. Havlíkovi a p. Güntherovej-Mayerovej, vďaka ktorým sa kaštieľ Betliar ako jediný na Slovensku zachoval vo svojej celistvosti tak,ako ho Andrássyovci pri svojom náhlom odchode v roku 1944 zanechali. Žiaci si po ukončení vyučovania v kaštieli pozreli výstavu "Sudán 1911" a poprechádzali sa po krásnom parku pri kaštieli.

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria