Navigácia

Sobota 24. 2. 2018

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Oznámenie

Oznamujeme rodičom a žiakom,

že 5. marca 2018 (pondelok)

z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

sa budú vyučovať 4 hodiny. 

Vyučovanie končí o 11, 20 hod.

Obed a ŠKD nebude.

Jarné prázdniny

od 26. februára do 2. marca 2018.

Vyučovanie sa začne 5. marca 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

     T9-2018  

21. marec 2018  

Testované predmety:

                    matematika    

                    slovenský jazyk a literatúra

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#1237 

Novinky

Cena snehuliaka v ski centrum Gugel Mlynky

Dňa 24.01.2018 sa žiaci ZŠ Plešivec zúčastnili súťaže o cenu snehuliaka v ski centrum Gugel Mlynky.

Dňa 7.12.2017 poctila našu školu vzácna návšteva. Pán László Kardoš, jeden zo spoluautorov knihy "Plešivec...potulky dejinami Plešivca..." porozprával žiakom 9.ročníka o tom, ako sa žilo v Plešivci a na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia. Veľkú časť svojej prednášky, doplnenej množstvom dobových fotografií, venoval obdobiu medzi dvoma svetovými vojnami. Žiaci sa dozvedeli nové, často nečakané a objavné súvislosti o svojej rodnej obci a o ľuďoch, svojich predkoch, ktorí v nej žili.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ulica gemerská 1, Plešivec
    Gemerská 1, 049 11 Plešivec
  • +421 0587921381

Fotogaléria